Advice - eDSO

Tu nájdete archív aktualít publikovaných na portáli VSD.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS

RADÍME: Odpočet pre zákazníkov v režime DPI

13.10.2021  | 

Ku dňu začatia dodávky elektriny v režime DPI (9. 10. 2021) určí prevádzkovateľ distribučnej sústavy (PDS; v regióne východného Slovenska spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s.) spotrebu na základe odpočtu alebo metódou typových diagramov odberu.

Spôsob odpočtu na OM s IMS

Spotreba na základe odpočtu ku dňu začatia dodávky v režime DPI bude realizovaná na tých odberných miestach (OM), na ktorých sú nainštalované inteligentné meracie systémy (IMS).

Súčinnosť zákazníka nie je potrebná, vďaka IMS dokáže PDS odčítať odobratú energiu na diaľku.

Spôsob odpočtu na OM s ročným odberom nad 3 MWh

Spotreba na základe odpočtu bude realizovaná fyzicky – povereným zástupcom spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. – u tých zákazníkov, ktorých ročný odber elektriny presahuje objem 3 MWh (a nemali riadny odpočet v uplynulých troch mesiacoch). Pričom zároveň platí, že na týchto OM nie sú nainštalované IMS.

Odpočet sa bude realizovať v dňoch od 11. do 17. 10. 2021. Týmto spôsobom získa PDS údaj, na základe ktorého sa určí spotreba ku dňu začatia dodávky v režime DPI.

Spôsob odpočtu u ostatných zákazníkov, prevažne domácností

U ostatných zákazníkov, prevažne domácností, stanoví PDS spotrebu metódou typových diagramov odberu.

Zákazníci preto nemusia zasielať údaje o stave elektromera ani spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. ako PDS, ani spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. ako DPI.

Upozornenie:

Údaje o stave elektromera, ktoré už zákazníci zaslali, môže spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., použiť, avšak vyhradzuje si právo tieto stavy nepoužiť, ak by mali byť nedôveryhodné či nesprávne odčítané, alebo zaslané už po vystavení faktúry ukončeného odberu so strany PDS.