Latest - eDSO

Tu nájdete archív aktualít publikovaných na portáli VSD.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS

Komunikujte elektronicky.. alebo aj čas sú peniaze

03.09.2021  |  Attachments (1)  | 

Chcete mať prehľad o všetkom, čo sa vás týka a nechcete sa nechať nečakane prekvapiť napríklad plánovaným prerušením distribúcie elektriny alebo výmenou elektromera? Tak poďte s nami komunikovať elektronicky. Už nebudete musieť čakať na otváracie hodiny kamenných Klientskych centier VSD, vyzerať z okna poštára, ani snažiť sa rozlúsknuť často odborné debaty na tému (napríklad) cien energií a prácne pátrať, čo to pre vás ako bežného odberateľa znamená. Aktualizujte si svoje kontakty vo VSD (stačí mobilný telefón a e-mailová adresa) a o všetkom dostanete včasné informácie a adresné odpovede.

Prečo elektronicky?

Tak, ako sa nechodíte pýtať do banky na svoj zostatok na bežnom peňažnom účte, ale ste s ňou spojení online alebo v lekárni si vyzdvihnete svoj e-recept, pre ktorý ste si nemuseli vystáť poradovník u obvodného lekára ... (a takých príkladov je mnoho), už ani svoje požiadavky s VSD nemusíte riešiť zbytočne dlhšou a životné prostredie zaťažujúcou listovou korešpondenciou, ani osobne. Iste, v niektorých prípadoch je to nevyhnutné, ale na 95 % si klasickou komunikáciou, teda takou, ktorá pochádza ešte z čias spred elektronickej a online „doby“, zbytočne komplikujete život a oberáte sa o čas. Častokrát aj o peniaze.

Čo vybavíte?

VSD je plne pripravená byť s vami v online spojení; už dnes viete elektronicky vybaviť desiatky vašich požiadaviek. Od sprocesovania a podpisu zmluvy o pripojení vašej domácnosti; vybavenia najrôznejších vyjadrení a súhlasov od VSD k stavebným konaniam; cez výmenu elektromera či hlavného ističa rovno u vás doma až po vybavenie eReklamácie alebo párklikové objednanie celej výstavby domovej prípojky. A to je len zopár najčastejšie sa vyskytujúcich požiadaviek, na ktoré stačí len funkčný telefonický a e-mailový kontakt a vy sa môžete bez ďalšej straty času (a aj zbytočných výdavkov) venovať rodine, práci, záľubám...

Čo je potrebné urobiť?

VSD v nasledujúcich týždňoch zašle postupne svojim zákazníkom prosbu o aktualizáciu ich e-mailovej adresy a čísla mobilného telefónu. To všetko sa udeje adresne na tie kontaktné údaje, ktorými momentálne disponujeme (teda SMSkou, listom alebo emailovým newslettrom), aby sme si boli istí, že komunikujeme s tou správnou osobou a kontakty sa neaktualizujú živelne a hocikým. Naša prosba bude obsahovať link na online formulár, v ktorom si vyberiete alebo nanovo zadáte platný e-mailový a telefonický kontakt, pričom na overenie totožnosti použijete pre vás vygenerovaný 8-miestny kód a PSČ vášho trvalého pobytu (v prípade listovej zásielky alebo SMSky). A to je celé. Ak budete súhlasiť aj so zaradením do súťaže, môžete vyhrať hlavnú cenu vo výške priemerných ročných výdavkov za elektrinu pre domácnosti na distribučnom území VSD alebo jednu z ďalších 13-tich cien. Celé vám to zaberie možno minútu, maximálne dve, ale pre včasnú a adresnú komunikáciu s distribútorom elektriny (čo je vo vašom prípade VSD) urobíte viac, než kedykoľvek predtým.

Tip pre vás

Vyplnenie kontaktných údajov neodkladajte, ale urobte tak hneď, ako vás o ne požiadame. Jednak sa vyhnete veľmi pravdepodobnej situácii, že neskôr na to zabudnete a zároveň budeme čo najskôr v korektnom, a teda aj rýchlom spojení. A nezabudnite zakliknúť súhlas s účasťou v súťaži. Možno práve vám odpadnú na celý budúci rok výdavky na elektrinu, budete si užívať počas predĺženého víkendu elektromobil alebo vás obdarujeme ekobalíčkom.

Úplné znenie podmienok účasti popisuje štatút súťaže.