Investments - eDSO

Tu nájdete archív aktualít publikovaných na portáli VSD.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS

Kto platí, ten svieti

24.09.2021  |  Attachments (2)  | 

Zdevastované elektrické rozvody, životu nebezpečné inštalácie, nespokojní nájomníci obecných bytov, rastúce dlhy, úžera, množiace sa krádeže elektriny a následné trestno-právne dôsledky. To je tvrdá realita nejednej obce a obecných bytoviek nižšieho štandardu, určených pre sociálne slabšie skupiny obyvateľov. VSD už v 10 lokalitách zrealizovala projekty, ktoré tieto problémy úspešne eliminovali. takmer 500 odberných miest tak môže používať elektrinu legálne, stačí ak si vopred zaplatia kredit.

Komplexné riešenie

Predplatená elektrina je koncept, ktorý sa hodí v lokalitách, ktoré sú považované za rizikové. Riešenie je postavené na inteligentných elektromeroch s odpojovačom, ktoré umožňujú zber, spracovanie, diaľkový prenos, diaľkové ad hoc zapínanie a vypínanie a elektronické poskytovanie týchto údajov. Operatívne vypínanie a zapínanie nevyžaduje opakované výjazdy montérov VSD, ani pracovníkov obecného úradu. Využívajú sa aj osvedčené opatrenia ako pancierové elektromerové rozvádzače či domové rozvody vedené po fasáde bytovky.

Riešenie je postavené na inteligentných elektromeroch.

Výhody pre obec

Po zavedení projektu dosiahne obec legálny prístup k elektrine pre všetkých nájomníkov či obyvateľov osady, minimalizovanie krádeži a úžery súvisiacej s elektrinou. Zvýši sa bezpečnosť nájomníkov. Zavedú sa platby za elektrinu vopred, prerušenie distribúcie pri neplatení, obnovenie distribúcie bez dodatočných nákladov. Zároveň sa minimalizuje riziko trestno-právnej zodpovednosti kvôli prevádzke nebezpečných zariadení. Naše riešenie je pre obec nástrojom na výchovu nájomníkov a prináša udržateľnosť bezpečnej elektroinštalácie. nedávno (po návšteve pápeža Františka) toto riešenie ocenil aj starosta košickej Mestskej časti Luník IX Marcel Šaňa. Tam už majú toto riešenie v prevádzke od roku 2018. V troch vchodoch na Hrebendovej ulici je celkom 54 bytov v režime predplatenej elektriny.

Výhody pre nájomníka

Riešenie si pochvaľujú aj nájomníci. Majú rýchlejší prístup k elektrine bez dodatočných nákladov, kontrolu nad nákladmi za elektrinu, lebo sa im nekumulujú veľké nedoplatky a kratší čas bez elektriny v prípade nedoplatkov, ktorú je možné obnoviť v neporovnateľne kratšom čase, ak nájomníci opäť svoje podlžnosti, aj „predplatné“ uhradia. Je tiež dobré, že sú minimalizované riziká trestných činov v súvislosti s krádežou elektriny, nájomníci nemajú možnosť sa pripájať na nemerané časti elektroinštalácie, pretože všetky časti elektroinštalácie prechádzajúce bytovkou sú merané.

Nájomníci nemajú možnosť sa pripájať na nemerané časti elektroinštalácie.

Výhody pre VSD

Investícia sa opláca aj VSD. Menej výjazdov k preťaženým sieťam, nižšie riziko konfliktov, ochrana majetku a jeho dlhšia životnosť a v prvom rade vyššia bezpečnosť distribučných zariadení sú prínosmi všestranne výhodného projektu.

Predplatenú elektrinu úspešne používajú viaceré obce a mestá:

  • Košice – Šaca
  • Dobšiná
  • Košice – Luník IX
  • Jarovnice
  • Kunova Teplica
  • Čoltovo
  • Košice – Na Demeteri
  • Kamenná Poruba
  • Červenica
  • Lenartov