Výrobcovia elektriny - eDSO

Prvým krokom v procese pripojenia energetického zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy je podanie žiadosti o pripojenie.

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Výrobcovia elektriny

Prvým krokom v procese pripojenia energetického zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy je podanie žiadosti o pripojenie. Táto žiadosť slúži na spracovanie záväzného stanoviska VSD. Naša spoločnosť je zároveň zo zákona povinným účastníkom systému podpory elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov elektriny a zdrojov vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla. S tým súvisí aj nahlasovacia povinnosť výrobcov voči VSD.

Pripojenie zdroja

Popis procesu pripojenia zdroja (zariadenia na výrobu elektriny) do distribučnej sústavy VSD a súvisiace dokumenty.

Nahlasovanie údajov

Nahlasovanie údajov výrobcami v zmysle platnej legislatívy SR a prevádzkového poriadku VSD.