Zelená domácnostiam - eDSO

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Electricity Producers
  3. Connection of Source
  4. Zelená domácnostiam

Zelená domácnostiam

Národný projekt link Zelená domácnostiam je pripravovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Projekt je súčasťou prioritnej osi č. 4 zameranej na podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva vo všetkých sektoroch.

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy nie je poskytovateľom podpory v rámci Národného projektu Zelená domácnostiam.

V prípade, že sa rozhodnete pre využitie podpory z Národného projektu Zelená domácnostiam a inštaláciu zariadenia na výrobu elektriny (fotovoltická elektráreň, veterná turbína) upozorňujeme Vás, že z vašej strany je nevyhnutné získať kladné stanovisko spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. pre pripojenie takéhoto zdroja na výrobu elektriny.