Zelená domácnostiam - eDSO

Page content

UPOZORNENIE: Vážení zákazníci, od štvrtka 15.4. po 20:00 hod. do pondelka 19.4. do 08:00 hod. nebude z dôvodu aktualizácie interných systémov možné na portáli eVSD podávať žiadosti ani e-reklamácie. Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Electricity Producers
  3. Connection of Source
  4. Zelená domácnostiam

Zelená domácnostiam

Národný projekt link Zelená domácnostiam je pripravovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Projekt je súčasťou prioritnej osi č. 4 zameranej na podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva vo všetkých sektoroch.

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy nie je poskytovateľom podpory v rámci Národného projektu Zelená domácnostiam.

V prípade, že sa rozhodnete pre využitie podpory z Národného projektu Zelená domácnostiam a inštaláciu zariadenia na výrobu elektriny (fotovoltická elektráreň, veterná turbína) upozorňujeme Vás, že z vašej strany je nevyhnutné získať kladné stanovisko spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. pre pripojenie takéhoto zdroja na výrobu elektriny.