Zelená domácnostiam - eDSO

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312
  1. Home
  2. Electricity Producers
  3. Connection of Source
  4. Zelená domácnostiam

Zelená domácnostiam

Národný projekt link Zelená domácnostiam je pripravovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Projekt je súčasťou prioritnej osi č. 4 zameranej na podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva vo všetkých sektoroch.

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy nie je poskytovateľom podpory v rámci Národného projektu Zelená domácnostiam.

V prípade, že sa rozhodnete pre využitie podpory z Národného projektu Zelená domácnostiam a inštaláciu zariadenia na výrobu elektriny (fotovoltická elektráreň, veterná turbína) upozorňujeme Vás, že z vašej strany je nevyhnutné získať kladné stanovisko spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. pre pripojenie takéhoto zdroja na výrobu elektriny.