Connection of Source up to 10 kW - eDSO

Pripojenie a prevádzka zdroja s výkonom do 10 kW vrátane je možná v dvoch režimoch.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312
A notice for electricity producers

With effect as of 1 April 2015, VSD as a distribution system operator will accept Applications for the connection of a power generation equipment into the regional distribution system only based on up-to-date forms published on this website in the Electricity Producers part. The restriction of connecting sources with installed capacity over 10 kW into the distribution system, valid as of 4 December 2013, remains valid up to now.

Oznámenie

Zástupcovia našej spoločnosti sa dňa 20.09.2017 zúčastnili pracovného stretnutia so zástupcami Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej MHSR), Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej SIEA) a Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (ďalej SAPI). Témou stretnutia bol okrem iného proces pripájania malých zdrojov elektriny (ďalej MZE) do distribučnej sústavy, ktorých zriaďovatelia sa môžu v rámci projektu Zelená domácnostiam uchádzať o podporu štrukturálnych fondov EÚ. V zmysle vzájomne odsúhlasených záverov z vyššie uvedeného stretnutia, došlo k zmene oznámenia o pripojení resp. oznámenia o uvedení MZE do prevádzky, čím spoločnosť VSD deklaruje snahu vyjsť v ústrety požiadavkám SIEA a SAPI smerujúcim k zefektívneniu používania daných formulárov.

Connection of a source with capacity up to 10 kW

Connection and operation of a source with capacity up to 10 kW is possible in two regimes:

1. Running a business in energy industry in terms of Art. 4 (par. 1) of Act No. 251/2012 Coll.

 • A producer meeting the conditions for support in terms of Act No. 309/2009 Coll. is entitled to receive an additional payment for the produced electricity as well as to an offtake of electricity for losses , i.e. the produced electricity as well as the electricity supplied into the system are paid for the producer.
 • Each producer has legal obligations to the regional distribution system operator (VSD, a.s.), the Regulatory Office for Network Industries (URSO) and Short-term electricity market operator (OKTE).

2. Running no business in energy industry in terms of Art. 4 (par. 4) of Act No. 251/2012 Coll.

 • A producer in this regime of operation is not entitled to receive additional payment for the produced electricity.
 • At the same time, such producer must be a household electricity consumer via an existing offtake point being connected.
 • At the time of processing the application for the connection of a small source, the estimated annual power production of such source cannot exceed a 1.5 multiple of a 12-month actual consumption of the offtake point according to the last statement of the household consumer.
 • Minimum legal obligations to the regional distribution system operator (VSD, a.s.), the Regulatory Office for Network Industries (URSO) and Short-term electricity market operator (OKTE).

An application

pdf An application for the connection of a small power generation source up to 10 kW inclusive is valid for both regimes of connection.

The application must contain the following attachments:

 • A Certificate of Title to the property in question (for equipments for power generation from solar energy – photovoltaic power plants, it is necessary to submit a Certificate of Title to a building registered in the cadastral register).
 • A Consent of owners of the property in question – contract of lease, future contract, contract of sale and the like. The consent is not necessary if the property owner is at the same time the applicant for connection.
 • A map of the surroundings at 1:10,000 or 1:5,000 with a marked location of the power generation source.
 • A site plan at 1:1,000 (1:2,880) with a marked offtake point and adjacent objects – a copy of the cadastral map with parcel numbers of individual real estates.
 • Catalogue sheets of the generator (for photovoltaic power plant, it is necessary to submit the catalogue sheets of PV panels and inverters).

You can deliver your applications as follows:

 • in writing to the following address: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,
 • handing them in directly in the filing office of VSD, a.s., Mlynská 31 in Košice,
 • handing them in directly in our Client Centres in Košice, Prešov, Poprad and Michalovce.

VSD, a.s. as a distribution system operator accepts only complete applications for the connection of small power generation sources up to 10 kW inclusive into the distribution system with all above mentioned attachments on a prescribed form and issues only binding statements with such information that is needed in order to connect a small power generation source into the distribution system of VSD, a.s. An incomplete application will not be recorded and the applicant will be asked to complete it. Each application will be recorded as of the delivery date of a complete application with relevant attachments.

Pripojovacie poplatky

Related documents for a source that runs a business in the energy industry

Related documents for a source that runs no business in the energy industry