Support of RES and CHP - eDSO

VSD, a.s. ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy na vymedzenom území je povinným účastníkom systému podpory elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov elektriny (OZE) a zdrojov vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET).

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Electricity Producers
  3. Connection of Source
  4. Support of RES and CHP

Promoting RES and CHP

Doručenie elektronických dokumentov

VSD akceptuje dokumenty, ktoré súvisia s uplatňovaním si práva na podporu vo forme „Zaručenej konverzie elektronického dokumentu do listinnej podoby“.

Viac

Východoslovenská distribučná, a.s. as a regional distribution system operator in a designated area is an obligatory participant of the promotion system for the electricity produced from renewable energy sources (RES) and high-efficiency combined heat and power generation (CHP) on the basis of Act No. 309/2009 Coll.

Promotion of the RES and CHP generation is provided for in the following ways:

  • by a priority connection of a power generation equipment into the regional distribution system, by an access into the system, by transmission of electricity, electricity distribution and electricity supply,
  • by purchasing electricity by a regional distribution system operator for the price of the electricity for losses,
  • by an additional payment (bonus),
  • by assuming responsibility for a deviation by a regional distribution system operator.

Condition for the conclusion of an Agreement on the support provision is a duly completed pdf Application of an electricity producer for the conclusion of an agreement on the RES and CHP support provision with all its attachments, a valid and effective Connection Agreement of the electricity producer regarding its connection into the DS, a valid and effective Agreement on the access of a system user into the DS and a successful completion of function tests.

Related documents