Support of RES and CHP - eDSO

VSD, a.s. ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy na vymedzenom území je povinným účastníkom systému podpory elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov elektriny (OZE) a zdrojov vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET).

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Promoting RES and CHP

Doručenie elektronických dokumentov

VSD akceptuje dokumenty, ktoré súvisia s uplatňovaním si práva na podporu vo forme „Zaručenej konverzie elektronického dokumentu do listinnej podoby“.

Viac

Východoslovenská distribučná, a.s. as a regional distribution system operator in a designated area is an obligatory participant of the promotion system for the electricity produced from renewable energy sources (RES) and high-efficiency combined heat and power generation (CHP) on the basis of Act No. 309/2009 Coll.

Promotion of the RES and CHP generation is provided for in the following ways:

  • by a priority connection of a power generation equipment into the regional distribution system, by an access into the system, by transmission of electricity, electricity distribution and electricity supply,
  • by purchasing electricity by a regional distribution system operator for the price of the electricity for losses,
  • by an additional payment (bonus),
  • by assuming responsibility for a deviation by a regional distribution system operator.

Condition for the conclusion of an Agreement on the support provision is a duly completed pdf Application of an electricity producer for the conclusion of an agreement on the RES and CHP support provision with all its attachments, a valid and effective Connection Agreement of the electricity producer regarding its connection into the DS, a valid and effective Agreement on the access of a system user into the DS and a successful completion of function tests.

Related documents