Support of Production from RES and CHP - eDSO

Výrobca elektriny z OZE a KVET s právom podpory je povinný najneskôr do 5. pracovného dňa v mesiaci nasledujúcom po odpočte zadať požadované údaje za fakturačné obdobie.

Page content

UPOZORNENIE: Vážení zákazníci, od štvrtka 15.4. po 20:00 hod. do pondelka 19.4. do 08:00 hod. nebude z dôvodu aktualizácie interných systémov možné na portáli eVSD podávať žiadosti ani e-reklamácie. Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Electricity Producers
  3. Data Reporting
  4. Support of Production from RES and CHP

Podpora výroby elektriny z OZE a KVET

Oznam

Na základe zákona č. 309/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov je od 01.01.2020 určený nový zúčtovateľ podpory, ktorým je spoločnosť OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 45 687 862.

Pre ďalšie informácie kontaktujte spoločnosť OKTE, a.s. ako nového zúčtovateľa podpory.