Support of Production from RES and CHP - eDSO

Výrobca elektriny z OZE a KVET s právom podpory je povinný najneskôr do 5. pracovného dňa v mesiaci nasledujúcom po odpočte zadať požadované údaje za fakturačné obdobie.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312
  1. Home
  2. Electricity Producers
  3. Data Reporting
  4. Support of Production from RES and CHP

Podpora výroby elektriny z OZE a KVET

Oznam

Na základe zákona č. 309/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov je od 01.01.2020 určený nový zúčtovateľ podpory, ktorým je spoločnosť OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 45 687 862.

Pre ďalšie informácie kontaktujte spoločnosť OKTE, a.s. ako nového zúčtovateľa podpory.