Statistical Data on Production and Consumption - eDSO

Nahlasovanie štatistických údajov o výrobe a spotrebe elektriny.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312
  1. Home
  2. Electricity Producers
  3. Data Reporting
  4. Statistical Data on Production and Consumption

Štatistické údaje o výrobe a spotrebe elektriny

Výrobcovia elektriny, ktorých sa týka povinnosť zasielania dát prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy (PDS) vyplývajúca z § 12 platnej Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z. odovzdajú v stanovených termínoch predmetné údaje prostredníctvom webového formulára umiestneného na internetovej stránke PDS.

PDS z technických a organizačných dôvodov nebude od výrobcov elektriny a prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav prijímať predmetné údaje inou formou ako prostredníctvom webového formulára.

Prístup do webového formulára s názvom Štatistické údaje o výrobe a spotrebe elektriny je podmienený link prihlásením sa na portáli eVSD. Pred prvým prihlásením sa musíte na portáli eVSD najprv link zaregistrovať a pridať si vaše výrobné miesto k vášmu účtu na eVSD (viď link videonávody). Webový formulár vám bude sprístupnený do 5 pracovných dní po pridaní vášho výrobného miesta k vášmu účtu na portáli eVSD.

More >