Statistical Data on Production and Consumption - eDSO

Nahlasovanie štatistických údajov o výrobe a spotrebe elektriny.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Štatistické údaje o výrobe a spotrebe elektriny

Výrobcovia elektriny, ktorých sa týka povinnosť zasielania dát prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy (PDS) vyplývajúca z § 12 platnej Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z. odovzdajú v stanovených termínoch predmetné údaje prostredníctvom webového formulára umiestneného na internetovej stránke PDS.

PDS z technických a organizačných dôvodov nebude od výrobcov elektriny a prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav prijímať predmetné údaje inou formou ako prostredníctvom webového formulára.

Prístup do webového formulára s názvom Štatistické údaje o výrobe a spotrebe elektriny je podmienený link prihlásením sa na portáli eVSD. Pred prvým prihlásením sa musíte na portáli eVSD najprv link zaregistrovať a pridať si vaše výrobné miesto k vášmu účtu na eVSD (viď link videonávody). Webový formulár vám bude sprístupnený do 5 pracovných dní po pridaní vášho výrobného miesta k vášmu účtu na portáli eVSD.

More >