Data Reporting - eDSO

Nahlasovanie údajov výrobcami v zmysle platnej legislatívy SR a prevádzkového poriadku VSD, a.s.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Electricity Producers
  3. Data Reporting

Data Reporting

Notice

We would like to inform you about a change in data reporting by electricity producers and local distribution system operators (LDSO) to a regional distribution system operator (RDSO) which shall take place as of 1 January 2014.

By the effectiveness of ordinance No. 423/2013 Coll. amending and supplementing ordinance of the Regulatory Office for Network Industries No. 24/2013 Coll., regulations of operation of the internal market in electricity are stipulated, which means that an electricity producer has no obligation to submit to a RDSO summarizing data for the previous day and estimated daily data for the following month from those power production equipments that are connected into a system of the RDSO. LDSOs have no obligation to submit summarizing data regarding sources related to the previous day or estimated daily data for the following month.

Z uvedeného dôvodu spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy nebude tieto údaje prijímať.