Data Reporting - eDSO

Nahlasovanie údajov výrobcami v zmysle platnej legislatívy SR a prevádzkového poriadku VSD, a.s.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312
  1. Home
  2. Electricity Producers
  3. Data Reporting

Data Reporting

Notice

We would like to inform you about a change in data reporting by electricity producers and local distribution system operators (LDSO) to a regional distribution system operator (RDSO) which shall take place as of 1 January 2014.

By the effectiveness of ordinance No. 423/2013 Coll. amending and supplementing ordinance of the Regulatory Office for Network Industries No. 24/2013 Coll., regulations of operation of the internal market in electricity are stipulated, which means that an electricity producer has no obligation to submit to a RDSO summarizing data for the previous day and estimated daily data for the following month from those power production equipments that are connected into a system of the RDSO. LDSOs have no obligation to submit summarizing data regarding sources related to the previous day or estimated daily data for the following month.

Z uvedeného dôvodu spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy nebude tieto údaje prijímať.