Marking out Grid - eDSO

zakreslenie sietí

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Information and Documents
  3. Marking out Grid

Zakreslenie sietí

VSD poskytuje informácie o polohe existujúcich elektroenergetických zariadení (vedenia, podperné body, trafostanice a ďalšie), ktorých je vlastníkom a prevádzkovateľom elektronickou formou. Základné informácie môžete získať bezplatne a rozšírené informácie sú spoplatnené v zmysle pdf Cenníka služieb VSD.

Základné informácie

Vhodné ako podklad pre rozhodnutie o kúpe pozemku resp. pre stavebné konanie.

  • Polygón do 500×500 m
  • Len vo formáte *.pdf

Bez poplatku

Rozšírené informácie

Vhodné ako podklad pre projektantov, developerov či telekomunikačné podniky.

  • Polygón 500×500 m vo formáte *.dgn
  • alebo celá obec vo formáte *.pdf aj *.dgn

Spoplatnené