Basic Terms - eDSO

Normalizovaný, očakávaný a prepočítaný typový diagram odberu.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Information and Documents
  3. Standard Consumption Diagram
  4. Basic Terms

Základné pojmy

Normalizovaný typový diagram odberu (TDOn)

Postupnosť 8760 relatívnych hodnôt, priemerných hodinových odberov v roku, vzhľadom k hodnote ročného maxima, určeného z merania vzoriek TDO. Hodnoty TDO sú prepočítané na normálne klimatické podmienky, pohybujú sa v rozmedzí 0 až 1 a definujú tvar diagramu zaťaženia, danej skupiny koncových odberateľov elektriny za normálnych klimatických podmienok. Celkový súčet relatívnych hodnôt priemerných hodinových odberov (TDOn) vyjadruje dobu využitia maxima Tun [hod/rok]:

TDO<sub>n</sub>

Očakávaný typový diagram odberu (TDOo) pre klimatické podmienky v dni D

Postupnosť 24 relatívnych hodnôt (23 pri prechode na letný čas a 25 pri prechode na zimný čas), stanovených ako súčin hodnôt (TDOn) ,v jednotlivých hodinách dňa a koeficientu, určujúceho koľkokrát bude priemerný hodinový odber pre očakávanú teplotu v jednotlivých hodinách dňa väčší alebo menší ako priemerný hodinový odber pri normálnej teplote v príslušných hodinách dňa.

Prepočítaný typový diagram odberu (TDOp) pre klimatické podmienky v dni D

Postupnosť 24 relatívnych hodnôt (23 pri prechode na letný čas a 25 pri prechode na zimný čas), stanovených ako súčin hodnôt (TDOn) v jednotlivých hodinách dňa a koeficientu, určujúceho koľkokrát bol priemerný hodinový odber pri skutočných klimatických podmienkach v jednotlivých hodinách dňa väčší alebo menší ako priemerný hodinový odber pri normálnych klimatických podmienkach v príslušných hodinách dňa.

TDO<sub>p</sub>

Normalizovaný prepočítaný ročný typový diagram odberu (TDOpr) pre klimatické podmienky v dni D

Počet relatívnych hodnôt v bežnom roku od odpočtu k odpočtu, vypočítaných z diagramov TDOp, ako podiel relatívnych hodnôt v jednotlivých hodinách bežného roku, k dátumu odpočtu k najväčšej relatívnej hodnote (TDOp) v bežnom roku, k dátumu odpočtu pre skutočné klimatické podmienky. Hodnoty (TDOpr) definujú tvar diagramu odberu danej skupiny koncových odberateľov elektriny, pre skutočné klimatické podmienky v priebehu celého bežného roku.