Basic Terms - eDSO

Normalizovaný, očakávaný a prepočítaný typový diagram odberu.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Základné pojmy

Normalizovaný typový diagram odberu (TDOn)

Postupnosť 8760 relatívnych hodnôt, priemerných hodinových odberov v roku, vzhľadom k hodnote ročného maxima, určeného z merania vzoriek TDO. Hodnoty TDO sú prepočítané na normálne klimatické podmienky, pohybujú sa v rozmedzí 0 až 1 a definujú tvar diagramu zaťaženia, danej skupiny koncových odberateľov elektriny za normálnych klimatických podmienok. Celkový súčet relatívnych hodnôt priemerných hodinových odberov (TDOn) vyjadruje dobu využitia maxima Tun [hod/rok]:

TDO<sub>n</sub>

Očakávaný typový diagram odberu (TDOo) pre klimatické podmienky v dni D

Postupnosť 24 relatívnych hodnôt (23 pri prechode na letný čas a 25 pri prechode na zimný čas), stanovených ako súčin hodnôt (TDOn) ,v jednotlivých hodinách dňa a koeficientu, určujúceho koľkokrát bude priemerný hodinový odber pre očakávanú teplotu v jednotlivých hodinách dňa väčší alebo menší ako priemerný hodinový odber pri normálnej teplote v príslušných hodinách dňa.

Prepočítaný typový diagram odberu (TDOp) pre klimatické podmienky v dni D

Postupnosť 24 relatívnych hodnôt (23 pri prechode na letný čas a 25 pri prechode na zimný čas), stanovených ako súčin hodnôt (TDOn) v jednotlivých hodinách dňa a koeficientu, určujúceho koľkokrát bol priemerný hodinový odber pri skutočných klimatických podmienkach v jednotlivých hodinách dňa väčší alebo menší ako priemerný hodinový odber pri normálnych klimatických podmienkach v príslušných hodinách dňa.

TDO<sub>p</sub>

Normalizovaný prepočítaný ročný typový diagram odberu (TDOpr) pre klimatické podmienky v dni D

Počet relatívnych hodnôt v bežnom roku od odpočtu k odpočtu, vypočítaných z diagramov TDOp, ako podiel relatívnych hodnôt v jednotlivých hodinách bežného roku, k dátumu odpočtu k najväčšej relatívnej hodnote (TDOp) v bežnom roku, k dátumu odpočtu pre skutočné klimatické podmienky. Hodnoty (TDOpr) definujú tvar diagramu odberu danej skupiny koncových odberateľov elektriny, pre skutočné klimatické podmienky v priebehu celého bežného roku.