Assigning of Standard Consumption Diagram Classes - eDSO

Spôsob priradenia typových diagramov odberu.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Priradenie tried TDO

Spôsob priradenia typových diagramov odberu je uvedený v prílohe č. 4 nariadenia vlády č. 124/2005 Z. z. Typové diagramy odberu sú priraďované podľa druhu spotreby odberného miesta, a to nasledovne:

Trieda TDO Popis Druh spotreby odberného miesta
TDO 1 Priemyselný odber Bez elektrického vykurovania
TDO 2 Priemyselný odber Akumulačný ohrev a kúrenie
TDO 3 Priemyselný odber Priamovýhrevné vykurovanie
TDO 4 Domácnosti Bez elektrického vykurovania
TDO 5 Domácnosti Akumulačný ohrev a kúrenie
TDO 6 Domácnosti Priamovýhrevné vykurovanie
TDO 8 Priemyselný odber Verejné osvetlenie