Assigning of Standard Consumption Diagram Classes - eDSO

Spôsob priradenia typových diagramov odberu.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Information and Documents
  3. Standard Consumption Diagram
  4. Assigning of Standard Consumption Diagram Classes

Priradenie tried TDO

Spôsob priradenia typových diagramov odberu je uvedený v prílohe č. 4 nariadenia vlády č. 124/2005 Z. z. Typové diagramy odberu sú priraďované podľa druhu spotreby odberného miesta, a to nasledovne:

Trieda TDO Popis Druh spotreby odberného miesta
TDO 1 Priemyselný odber Bez elektrického vykurovania
TDO 2 Priemyselný odber Akumulačný ohrev a kúrenie
TDO 3 Priemyselný odber Priamovýhrevné vykurovanie
TDO 4 Domácnosti Bez elektrického vykurovania
TDO 5 Domácnosti Akumulačný ohrev a kúrenie
TDO 6 Domácnosti Priamovýhrevné vykurovanie
TDO 8 Priemyselný odber Verejné osvetlenie