Typový diagram odberu - eDSO

Metóda typových diagramov odberu je náhradný postup pre stanovenie veľkosti hodinového odberu odberateľov elektriny bez priebehového merania.

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Typový diagram odberu

Metóda typových diagramov odberu (metóda TDO) je náhradný postup pre stanovenie veľkosti hodinového odberu skupiny odberateľov elektriny, bez priebehového merania (meranie typu C). Pre zariadenia na výrobu elektriny s meraním typu C sa metóda TDO neuplatňuje, celková predpokladaná mesačná výroba elektriny sa rozpočíta na jednotlivé hodiny mesiaca lineárne. Metóda TDO sa využíva pre potreby zúčtovania odchýlok subjektu zúčtovania.

Súvisiace dokumenty