Standard Consumption Diagram - eDSO

Metóda typových diagramov odberu je náhradný postup pre stanovenie veľkosti hodinového odberu odberateľov elektriny bez priebehového merania.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312
  1. Home
  2. Information and Documents
  3. Standard Consumption Diagram

Standard consumption diagram

The standard consumption diagram method (SCD method) is a substitutive procedure for determining a volume of hourly consumption of a group of electricity consumers without continuous metering (C type metering). The SCD method is not applied to electricity generation equipments with the C type metering, the overall estimated monthly electricity generation will be broken down to respective hours of a month in a linear way. The SCD method is further used for deviation settlement of a subject of deviation settlement.

Related documents