Low Tariff Zones - eDSO

Časové pásma pre odberné miesta s mesačným i ročným odpočtovým cyklom.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Information and Documents
  3. Measuring the Electricity Distribution
  4. Low Tariff Zones

Pásma nízkej tarify

Časy platnosti nízkej tarify pre odberné miesta s ročným odpočtovým cyklom merané statickým elektromerom

Časy platnosti nízkej tarify (NT) pre meranie typu C
Distribučná sadzba Doplňujúce označenie Zaradené do IMS1) Dni Od - do Hodín denne
X3-C2, C11
X4-D1,…,D6
Jednotarif VT (C1, C3, C10, C11, D1, D2) bez IMS     NT nie je meraná
Dvojtarif NT8_1 (C4, C6, D3, D4) bez IMS Po-Ne 0.00-6.30, 22.30-24.00 8.00
Dvojtarif NT8_2 (C4, C6, D3, D4) bez IMS Po-Ne 0.00-7.00, 23.00-24.00 8.00
Dvojtarif NT8_3 (C4, C6, D3, D4) bez IMS Po-Ne 0.00-5.30, 12.30-14.30, 23.30-24.00 8.00
Dvojtarif NT8_4 (C4, C6, D3, D4) bez IMS Po-Ne 0.00-6.00, 13.00-15.00 8.00
Dvojtarif NT20_1 (C7, D5) bez IMS Po-Ne 0.00-7.15, 8.15-9.15, 10.15-16.15, 17.15-18.15, 19.15-24.00 20.00
Dvojtarif NT20_2 (C7, D5) bez IMS Po-Ne 0.00-7.30, 8.30-9.30, 10.30-16.30, 17.30-18.30, 19.30-24.00 20.00
Dvojtarif NT20_3 (C7, D5) bez IMS Po-Ne 0.00-7.45, 8.45-9.45, 10.45-16.45, 17.45-18.45, 19.45-24.00 20.00
Dvojtarif NT20_4 (C7, D5) bez IMS Po-Ne 0.00-8.00, 9.00-10.00, 11.00-17.00, 18.00-19.00, 20.00-24.00 20.00
Dvojtarif NT22 (C8, D6) bez IMS Po-Ne 9.30-18.30, 19.30-8.30 22.00
Distribučná sadzba Doplňujúce označenie Zaradené do IMS1) Dni Od - do Hodín denne
X3-C2, C11
X4-D1,…,D6
Jednotarif VT (C1, C3, C10, C11, D1, D2) bez IMS NT nie je meraná
X3-C2, C11
X4-D1,…,D6
Dvojtarif NT8_1 (C4, C6, D3, D4) bez IMS Po-Ne 0.00-6.30, 22.30-24.00 8.00
X3-C2, C11
X4-D1,…,D6
Dvojtarif NT8_2 (C4, C6, D3, D4) bez IMS Po-Ne 0.00-7.00, 23.00-24.00 8.00
X3-C2, C11
X4-D1,…,D6
Dvojtarif NT8_3 (C4, C6, D3, D4) bez IMS Po-Ne 0.00-5.30, 12.30-14.30, 23.30-24.00 8.00
X3-C2, C11
X4-D1,…,D6
Dvojtarif NT8_4 (C4, C6, D3, D4) bez IMS Po-Ne 0.00-6.00, 13.00-15.00 8.00
X3-C2, C11
X4-D1,…,D6
Dvojtarif NT20_1 (C7, D5) bez IMS Po-Ne 0.00-7.15, 8.15-9.15, 10.15-16.15, 17.15-18.15, 19.15-24.00 20.00
X3-C2, C11
X4-D1,…,D6
Dvojtarif NT20_2 (C7, D5) bez IMS Po-Ne 0.00-7.30, 8.30-9.30, 10.30-16.30, 17.30-18.30, 19.30-24.00 20.00
X3-C2, C11
X4-D1,…,D6
Dvojtarif NT20_3 (C7, D5) bez IMS Po-Ne 0.00-7.45, 8.45-9.45, 10.45-16.45, 17.45-18.45, 19.45-24.00 20.00
X3-C2, C11
X4-D1,…,D6
Dvojtarif NT20_4 (C7, D5) bez IMS Po-Ne 0.00-8.00, 9.00-10.00, 11.00-17.00, 18.00-19.00, 20.00-24.00 20.00
X3-C2, C11
X4-D1,…,D6
Dvojtarif NT22 (C8, D6) bez IMS Po-Ne 9.30-18.30, 19.30-8.30 22.00

1)IMS – Inteligentný merací systém

Časy platnosti nízkej tarify pre odberné miesta s mesačným odpočtovým cyklom

Časy platnosti nízkej tarify (NT) pre meranie typu A, meranie typu B a IMS1)
Distribučná sadzba Doplňujúce označenie Zaradené do IMS1) Dni Od - do Hodín denne
X3-C2, C11
X4-D1,…,D6
Jednotarif VT (C1, C3, C10, C11, D1, D2) bez IMS     NT nie je meraná
Dvojtarif 8h NT (C4, C6, D3, D4) bez IMS Po-Ne 22.00-6.00 8.00
Dvojtarif 20h NT (C7, D5) bez IMS Po-Ne 9.00-10.00, 11.00-18.00, 19.00-20.00, 21.00-8.00 20.00
Dvojtarif 22h NT (C8, D6) bez IMS Po-Ne 9.30-18.30, 19.30-8.30 22.00
X3-C2, C11
X4-D1,…,D6
Jednotarif VT (C1, C3, C10, C11, D1, D2) IMS     NT nie je meraná
Dvojtarif 8h NT, NT8_4, NT8_4_3T (C4, C6, D3, D4) IMS Po-Ne 0.00-6.00, 13.00-15.00 8.00
Dvojtarif 20h NT, NT20_4 (C7, D5) IMS Po-Ne 9.00-10.00, 11.00-17.00, 18.00-19.00, 20.00-8.00 20.00
Dvojtarif 22h NT, NT22 (C8, D6) IMS Po-Ne 9.30-18.30, 19.30-8.30 22.00
Distribučná sadzba Doplňujúce označenie Zaradené do IMS1) Dni Od - do Hodín denne
X3-C2, C11
X4-D1,…,D6
Jednotarif VT (C1, C3, C10, C11, D1, D2) bez IMS NT nie je meraná
X3-C2, C11
X4-D1,…,D6
Dvojtarif 8h NT (C4, C6, D3, D4) bez IMS Po-Ne 22.00-6.00 8.00
X3-C2, C11
X4-D1,…,D6
Dvojtarif 20h NT (C7, D5) bez IMS Po-Ne 9.00-10.00, 11.00-18.00, 19.00-20.00, 21.00-8.00 20.00
X3-C2, C11
X4-D1,…,D6
Dvojtarif 22h NT (C8, D6) bez IMS Po-Ne 9.30-18.30, 19.30-8.30 22.00
X3-C2, C11
X4-D1,…,D6
Jednotarif VT (C1, C3, C10, C11, D1, D2) IMS NT nie je meraná
X3-C2, C11
X4-D1,…,D6
Dvojtarif 8h NT, NT8_4, NT8_4_3T (C4, C6, D3, D4) IMS Po-Ne 0.00-6.00, 13.00-15.00 8.00
X3-C2, C11
X4-D1,…,D6
Dvojtarif 20h NT, NT20_4 (C7, D5) IMS Po-Ne 9.00-10.00, 11.00-17.00, 18.00-19.00, 20.00-8.00 20.00
X3-C2, C11
X4-D1,…,D6
Dvojtarif 22h NT, NT22 (C8, D6) IMS Po-Ne 9.30-18.30, 19.30-8.30 22.00

1)IMS – Inteligentný merací systém

Pre OM, ktoré sú vybavené pomocným prístrojom HDO si môžete skontrolovať xlsx časy nastavenia NT.

Časové pásma pre vyhodnotenie účinníka

Časové pásma pre vyhodnotenie účinníka pre meranie typu A, meranie typu B a IMS1)
Distribučná sadzba Doplňujúce označenie Časové pásmo Zaradené do IMS1) Dni Od - do
X1
X2
X3-C2, C11
  CP1 bez IMS Po-Pi 7.00-11.00, 17.00-20.00
CP2 bez IMS Po-Pi 6.00-7.00, 11.00-17.00, 20.00-22.00
So-Ne 6.00-22.00
CP3 bez IMS Po-Ne 0.00-6.00, 22.00-24.00
X3-C2, C11 Jednotarif VT (C1, C3, C10, C11)
Dvojtarif 8h NT (C4, C6)
CP1 IMS Po-Pi 7.00-11.00, 17.00-20.00
CP2 IMS Po-Pi 6.00-7.00, 11.00-13.00, 15.00-17.00, 20.00-24.00
So-Ne 6.00-13.00, 15.00-24.00
CP3 IMS Po-Ne 0.00-6.00, 13.00-15.00
Dvojtarif 20h NT (C7, D5) CP2 IMS Po-Ne 8.00-9.00, 10.00-11.00, 17.00-18.00, 19.00-20.00
CP3 IMS Po-Ne 0.00-8.00, 9.00-10.00, 11.00-17.00, 18.00-19.00, 20.00-24.00
Dvojtarif 22h NT (C8, D6) CP2 IMS Po-Ne 8.30-9.30, 18.30-19.30
CP3 IMS Po-Ne 0.00-8.30, 9.30-18.30, 19.30-24.00
Distribučná sadzba Doplňujúce označenie Časové pásmo Zaradené do IMS1) Dni Od - do
X1
X2
X3-C2, C11
CP1 bez IMS Po-Pi 7.00-11.00, 17.00-20.00
X1
X2
X3-C2, C11
CP2 bez IMS Po-Pi 6.00-7.00, 11.00-17.00, 20.00-22.00 So-Ne 6.00-22.00
X1
X2
X3-C2, C11
CP3 bez IMS Po-Ne 0.00-6.00, 22.00-24.00
X3-C2, C11 Jednotarif VT (C1, C3, C10, C11)
Dvojtarif 8h NT (C4, C6)
CP1 IMS Po-Pi 7.00-11.00, 17.00-20.00
X3-C2, C11 Jednotarif VT (C1, C3, C10, C11)
Dvojtarif 8h NT (C4, C6)
CP2 IMS Po-Pi 6.00-7.00, 11.00-13.00, 15.00-17.00, 20.00-24.00 So-Ne 6.00-13.00, 15.00-24.00
X3-C2, C11 Jednotarif VT (C1, C3, C10, C11)
Dvojtarif 8h NT (C4, C6)
CP3 IMS Po-Ne 0.00-6.00, 13.00-15.00
X3-C2, C11 Dvojtarif 20h NT (C7, D5) CP2 IMS Po-Ne 8.00-9.00, 10.00-11.00, 17.00-18.00, 19.00-20.00
X3-C2, C11 Dvojtarif 20h NT (C7, D5) CP3 IMS Po-Ne 0.00-8.00, 9.00-10.00, 11.00-17.00, 18.00-19.00, 20.00-24.00
X3-C2, C11 Dvojtarif 22h NT (C8, D6) CP2 IMS Po-Ne 8.30-9.30, 18.30-19.30
X3-C2, C11 Dvojtarif 22h NT (C8, D6) CP3 IMS Po-Ne 0.00-8.30, 9.30-18.30, 19.30-24.00

1)IMS – Inteligentný merací systém

Kódy časov platnosti nízkej tarify komunikované v TŠVD

Časy platnosti NT pre meranie typu A, B, C a IMS1)
Kód NT použitý v TŠVD Dni Čas platnosti nízkej tarify (NT)
NT0 Po-Ne bez NT
NT8_1 Po-Ne 00.00-06.30, 22.30-24.00
NT8_2 Po-Ne 00.00-07.00, 23.00-24.00
NT8_3 Po-Ne 00.00-05.30, 12.30-14.30, 23.30-24.00
NT8_4 Po-Ne 00.00-06.00, 13.00-15.00
NT8_4-3T Po-Ne 00.00-06.00, 13.00-15.00
NT8_5-3T Po-Ne 00.00-06.00, 22.00-24.00
NT20_1 Po-Ne 00.00-07.15, 08.15-09.15, 10.15-16.15, 17.15-18.15, 19.15-24.00
NT20_2 Po-Ne 00.00-07.30, 08.30-09.30, 10.30-16.30, 17.30-18.30, 19.30-24.00
NT20_3 Po-Ne 00.00-07.45, 08.45-09.45, 10.45-16.45, 17.45-18.45, 19.45-24.00
NT20_4 Po-Ne 00.00-08.00, 09.00-10.00, 11.00-17.00, 18.00-19.00, 20.00-24.00
NT20_5 Po-Ne 00.00-08.00, 09.00-10.00, 11.00-18.00, 19.00-20.00, 21.00-24.00
NT20_6 Po-Ne 00.00-08.00, 10.00-19.00, 21.00-24.00
NT22 Po-Ne 00.00-08.30, 09.30-18.30, 19.30-24.00
ND Po-Ne nedostupné / nie je určený
Kód NT použitý v TŠVD Dni Čas platnosti nízkej tarify (NT)
NT0 Po-Ne bez NT
NT8_1 Po-Ne 00.00-06.30, 22.30-24.00
NT8_2 Po-Ne 00.00-07.00, 23.00-24.00
NT8_3 Po-Ne 00.00-05.30, 12.30-14.30, 23.30-24.00
NT8_4 Po-Ne 00.00-06.00, 13.00-15.00
NT8_4-3T Po-Ne 00.00-06.00, 13.00-15.00
NT8_5-3T Po-Ne 00.00-06.00, 22.00-24.00
NT20_1 Po-Ne 00.00-07.15, 08.15-09.15, 10.15-16.15, 17.15-18.15, 19.15-24.00
NT20_2 Po-Ne 00.00-07.30, 08.30-09.30, 10.30-16.30, 17.30-18.30, 19.30-24.00
NT20_3 Po-Ne 00.00-07.45, 08.45-09.45, 10.45-16.45, 17.45-18.45, 19.45-24.00
NT20_4 Po-Ne 00.00-08.00, 09.00-10.00, 11.00-17.00, 18.00-19.00, 20.00-24.00
NT20_5 Po-Ne 00.00-08.00, 09.00-10.00, 11.00-18.00, 19.00-20.00, 21.00-24.00
NT22 Po-Ne 00.00-08.30, 09.30-18.30, 19.30-24.00
ND Po-Ne nedostupné / nie je určený

1)IMS – Inteligentný merací systém

Doplňujúce informácie

Meranie typu A – priebehové meranie (zaznamenávanie odberu elektriny v 15-minútových intervaloch) s možnosťou diaľkového odpočtu; meria dennú krivku odberu – diagram zaťaženia; fakturácia je zvyčajne mesačná, záleží od dodávateľa elektriny.

Meranie typu B – priebehové meranie bez možnosti diaľkového odpočtu; meria len mesačnú krivku; fakturácia je zvyčajne mesačná, záleží od dodávateľa elektriny.

Meranie typu C – meranie bez priebehového merania a bez možnosti diaľkového odpočtu; odpočet raz ročne, podľa odpočtového cyklu; fakturácia zvyčajne raz ročne, záleží od dodávateľa elektriny.

Typy meraní odberu elektriny sú definované vo Vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom č. 24/2013 Z. z.