Static Meters - eDSO

Elektromery masovo nasadzované od roku 2010.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Information and Documents
  3. Measuring the Electricity Distribution
  4. Meter Types

Static Meters

  1. Meters History
  2. Induction Meters
  3. Static Meters
  4. Smart Meters

Statické elektromery sa začali masovo nasadzovať v našej spoločnosti od roku 2010. Tieto elektromery majú voči indukčným elektromerom radu výhod. Nepotrebujú pre svoju činnosť prepínacie hodiny, lebo obsahujú v sebe časovú základňu, ktorá reguluje registráciu spotreby do tej ktorej tarify. Odpočet je vykonávaný prostredníctvom ručného terminálu a optickej sondy, vďaka čomu je vylúčené zlyhanie ľudského faktora. V odpočte okrem spotreby sa vieme dozvedieť či elektromer nebol napadnutý alebo či niekto nesňal kryt svorkovnice. Odčítané dáta z elektromera sú následne spracované v našom fakturačnom systéme. Ku koncu roka 2014 ich bolo v našej sieti už 200 000.

Statický (digitálny) elektromer
Obr.: Statický (digitálny) elektromer