Induction Meters - eDSO

Najstarší typ elektromera.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Information and Documents
  3. Measuring the Electricity Distribution
  4. Meter Types

Induction Meters

  1. Meters History
  2. Induction Meters
  3. Static Meters
  4. Smart Meters

Predstavujú najstarší typ elektromera. Vyrábajú sa v jednofázovom aj trojfázovom prevedení, pričom môžu merať spotrebu elektriny buď v jednej tarife (jednotarifové meranie), alebo v dvoch tarifách (dvojtarifové meranie). V prípade dvojtarifového merania je potrebné externé zariadenie – jpg prepínacie hodiny resp.jpg prijímač HDO , ktoré určuje elektromeru, či má registrovať spotrebu do vysokej alebo nízkej tarify. V súčasnosti sú tieto elektromery nahrádzané statickými (digitálnymi) elektromermi. Ku koncu roka 2014 ich bolo v našej sieti ešte 400 000.

Jednotarifový elektromer
Obr.: Jednotarifový elektromer