Meters History - eDSO

Historický vývoj elektromerov, od najstarších indukčných až po inteligentné elektromery.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312
  1. Home
  2. Information and Documents
  3. Measuring the Electricity Distribution
  4. Meter Types

Meters History

  1. Meters History
  2. Induction Meters
  3. Static Meters
  4. Smart Meters

Obrázok nižšie ilustruje historický vývoj elektromerov, od najstarších indukčných až po inteligentné elektromery. Kliknutím na elektromer sa zobrazia podrobnejšie informácie.

Obr.: Historický vývoj elektromerov