Documents - eDSO

Zaoberajú sa predovšetkým právami a povinnosťami účastníkov energetického trhu ako aj právami a právom chránenými záujmami a povinnosťami fyzických a právnických osôb.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312
  1. Home
  2. Information and Documents
  3. Documents

Dokumenty

Vstup a podmienky na podnikanie na energetickom trhu upravuje viacero legislatívnych noriem a ustanovení. Zaoberajú sa predovšetkým právami a povinnosťami účastníkov energetického trhu ako aj právami a právom chránenými záujmami a povinnosťami fyzických a právnických osôb. Takisto výkonom štátnej správy a štátneho dozoru nad podnikaním v energetike.

Dokumenty VSD, a.s.

Legislatíva

Formuláre

Vzory