Informácie a dokumenty - eDSO

Prevažne technické informácie súvisiace s distribučnou sústavou, jej prevádzkou a samotnou distribúciou elektriny.

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Informácie a dokumenty

Prevažne technické informácie súvisiace s distribučnou sústavou, jej prevádzkou a samotnou distribúciou elektriny. Podmienky merania elektriny určujú skladbu prvkov meracích súprav, ich technické parametre a podmienky na umiestnenie a zapojenie merania elektriny odberných miest napájaných z distribučnej siete v zásobovacej oblasti VSD.

Technické podmienky

Sú záväzným dokumentom pre všetkých používateľov distribučnej sústavy VSD. Určuje tiež minimálne technicko-konštrukčné a prevádzkové požiadavky na pripojenie do distribučnej sústavy.

Meranie distribúcie elektriny

VSD v súčasnosti vlastní, inštaluje, prevádzkuje a odčítava pre účely fakturácie elektronické aj indukčné meradlá. Pre vybrané odberné miesta inštaluje meradlá s možnosťou diaľkového odpočtu.

Plánované odstávky

Firmy a organizácie majú možnosť nastaviť si informovanie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny aj formou e–mailu či SMS. Domácnosti majú k dispozícii vyhľadávanie v prehľade plánovaných odstávok podľa miest a ulíc.

Zakreslenie sietí

Získanie vyjadrenia VSD k existencii distribučných sietí na pozemku si už nevyžaduje osobnú návštevu VSD ani zasielanie písomných žiadostí.