Education - eDSO

Naše aktivity smerujú vždy k zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne a podpore talentovanej mládeže.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Company
  3. Education

Vzdelávanie

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. vytvára vlastné projekty zamerané na podporu vzdelávania. Naše aktivity smerujú vždy k zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne a podpore talentovanej mládeže. Spolupracujeme na rôznych programoch so základnými školami, strednými školami, univerzitami a organizáciami, ktoré sa venujú ďalším doplnkovým formám vzdelávania. Snažíme sa tak u mladých ľudí kreatívnym a inovatívnym spôsobom vzbudiť záujem o technické odbory a z dlhodobého hľadiska získať potencionálnych zamestnancov.

Ponuky pre absolventov

Ste absolventom strednej alebo vysokej školy elektrotechnického zamerania a máte záujem uplatniť sa v energetickom sektore? Ponuka našich rozvojových programov určených absolventom vám otvorí bránu do jedného z najdynamickejších a najatraktívnejších odvetví hospodárstva. Organizujeme tiež súťaže, odborné praxe a exkurzie.

Spoznajte svoje možnosti s Practice programom pre absolventov stredných škôl a Trainee programom pre absolventov vysokých škôl v spoločnosti VSD!

Ak vás zaujíma ako to u nás vyzerá, pozývame vás na virtuálnu prehliadku našich elektrostaníc a ďalších priestorov.

Pozrite sa aké možnosti vám u nás prinesie práca elektromontéra v programe Practice.

Viac informácií vám poskytne:

Mgr. Marta Boršovská
T +421 918 884 706

Duálne vzdelávanie

ŠTUDUJ, PRAXUJ, ZARÁBAJ!

Spolupracujeme s vybranými odbornými strednými školami na duálnom vzdelávaní, pretože veríme, že kvalitné vzdelávanie musí byť založené na praktických skúsenostiach.

Pri duálnom vzdelávaní žiak:

  • študuje na odbornej škole,
  • praxuje u zamestnávateľa,
  • dostáva podnikové štipendium a odmenu za vykonanú prácu.

U nás ponúkame možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v nasledovných študijných odboroch:

  1. 2675 M elektrotechnika: 4–ročné štúdium na našej partnerskej Strednej odbornej škole technickej v Michalovciach.
  2. 2697 K mechanik elektrotechnik: 4–ročné štúdium na našej partnerskej Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Poprade – Matejovciach

Viac informácií vám poskytnú:

Ing. Andrea Vandliková
T +421 918 844 306
E vandlikova_andrea@vseholding.sk

PhDr. Martina Bodová
T +421 905 228 388
E bodova_martina@vseholding.sk

Základné školy

Zvyšujeme povedomie detí o technických odboroch, prírodných vedách a energetike, aby sme ich inšpirovali a motivovali v ich štúdiu. V roku 2019 sme vyhrali ocenenie HR inšpirácia s programom Nábor trochu inak. Tento program sa skladá z praktických a zábavných aktivít priamo na školách Zaži energiu, fotografickej a video súťaže Zachyť energiu a súťaže o NAJučiteľa.

Viac informácií vám poskytne:

Mgr. Petra Vancová
T +421 908 939 918