Board of Directors - eDSO

Najvyšší riadiaci a štatutárny orgán spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312
  1. Home
  2. Company
  3. Management

Board of Directors

  1. Board of Directors
  2. Supervisory Board
Ing. Radoslav Haluška – Chairman of the Board of Directors

Ing. Radoslav Haluska (*1972) He graduated in Electric Power Engineering at the Technical University in Košice. He started his career at Konex Elektro as a sales representative and a department head. Since 1997, he was employed in ABB Elektro, s.r.o. Bratislava. First, as a software engineer, later as a project manager, a head of unit, a sales director and since 2003, as a director of the Energy Facilities Division. At the beginning of 2005, he joined Východoslovenská energetika a.s. as a director responsible for the Grid Operations Division, a position he held until the end of 2013. In 2008, he also became a member of the Board of Directors and held this position until 31 March 2014. On 1 April 2014, he was appointed the Chairman of the Board of Directors of Východoslovenská distribučná, a.s. At the same time, he is responsible for the technical area in VSD, mostly for the asset management, control, operation, construction and maintenance of the distribution system. More >

Ing. Peter Melniček – Vice-Chairman of the Board of Directors

Peter Melnicek (*1964) Je absolventom Strojníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach. Po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 1989 nastúpil do spoločnosti MTH Vranov nad Topľou, kde pracoval ako technológ výroby. Od roku 1992 pôsobil v spoločnosti ROIL, spol. s r.o. ako obchodný manažér, kde sa podieľal aj na zavádzaní informačných technológií. Tieto skúsenosti využil v roku 1998, kedy založil spoločnosť AUTO–AM s.r.o., ktorá sa zaoberá predajom a servisom motorových vozidiel. V uvedenej spoločnosti zastával funkciu konateľa a riaditeľa spoločnosti. Podpredsedom predstavenstva spoločnosti VSD je od júla 2019. More >

Klaus Buhl – Member of the Board of Directors

Klaus Buhl (*1965) Klaus Buhl has spent his entire career in the energy industry and the international RWE Group. Shortly after his graduation in 1992, he joined RWE Energie AG in Germany, where he held various positions focusing on the distribution grid planning. Between 1995 and 2000, he participated in the development of foreign projects in RWE Energie AG, Essen. From 2001, he was involved in the area of participation management as a head of department in RWE Plus AG, Essen. At that time, he was also a project manager of RWE Plus AG project aimed at the acquisition of shareholding in VSE a.s. From 2003, he was a head of the Participation Projects Department in RWE Energy AG, Dortmund. In 2008, he joined RWE AG in Essen as a senior project manager in the Business Development Department in RWE Essen, and in 2010, he became its regional manager. In 2011, he was appointed a director of the Business Development Division of RWE East s.r.o., Prague. In February 2013, he became a head of the Corporate Development Department in RWE Slovensko, and he became a head of the Corporate Development Department in VSE a.s. by the means of personal union from 1 April 2013. One year later, he was elected a member of the Board of Directors of Východoslovenská distribučná, a.s., where he is responsible for sales, legal affairs and compliance. More >

JUDr. Tomáš Bucsko – Member of the Board of Directors

Tomas Bucsko (*1989) He is a graduate of the Faculty of Law of Pavol Jozef Šafárik University in Košice. He finished his studies by a rigorous examination and was awarded the academic degree JUDr. (Doctor of Laws). He started his career with KRAL PARTNERS, s.r.o. as a trainee lawyer where he held the position for 4 years. Currently, he is the Vice-Chairman of the cooperative called PD Skarabeus Agro in Veľké Raškovce, 076 75 Oborín, and a member of the Board of Directors. More >

Ing. Jana Palková, FCCA – Member of the Board of Directors

Ing. Jana Palková, ACCA (*1977) After graduating at the Faculty of Business Economy in Košice of the University of Economics in Bratislava, she started to work in HZ Košice, s.r.o., where she gained experience in the field of auditory activities and preparation of financial statements in compliance with international accounting standards for the clients with foreign investors. In 2002, she joined Východoslovenská energetika a.s. As a reporting coordinator, she deepened her knowledge in the preparation of financial statements including the consolidation of the VSE Group companies. She has been working in Východoslovenská distribučná, a.s. since 2007 and curretly is responsible for the area of economy and internal services. Since 1 July 2012, she has been a member of the Board of Directors of Východoslovenská distribučná, a.s. Since 2013, she has been a member of the Association of Chartered Certified Accountats (ACCA). More >