Facts and Figures - eDSO

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. je prevádzkovateľom distribučnej sústavy na vymedzenom území. Vykonáva tieto hlavné činnosti: distribúcia elektriny; plánovanie rozvoja sústavy; dispečing distribučnej sústavy; predaj kapacity pripojení do distribučnej sústavy; proces zmeny dodávateľa pre zákazníkov distribučnej sústavy; zber a poskytovanie energetických dát; kúpa a prenájom sieťového majetku.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312
  1. Home
  2. Company
  3. Facts and Figures

Údaje a fakty

Hlavné činnosti VSD, a.s.

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. je prevádzkovateľom distribučnej sústavy na vymedzenom území, ktoré pozostáva z Košického, Prešovského a časti Banskobystrického samosprávneho kraja. VSD, a.s., vykonáva tieto hlavné činnosti:

  • distribúcia elektriny;
  • plánovanie rozvoja sústavy;
  • dispečing distribučnej sústavy;
  • predaj kapacity pripojení do distribučnej sústavy;
  • proces zmeny dodávateľa pre zákazníkov distribučnej sústavy;
  • zber a poskytovanie energetických dát;
  • kúpa a prenájom sieťového majetku.

More >

Základné ukazovatele

Základné ukazovatele 2018 2017
Zásobovacia oblasť km2 15 746 15 746
Distribúcia elekriny GWh 3 836 3 840
Počet odberných miest   642 760 637 044
Zisk z prevádzkovej činnosti tis. EUR 40 144 40 934
Celkový zisk za rok tis. EUR 30 245 29 929
Bilančná suma tis. EUR 674 370 765 870
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti tis. EUR 77 603 94 739
Investície tis. EUR 43 752 44 134
Priemerný počet zamestnancov   1 040 1 036

Show >

Výročné správy

Individuálna účtovná závierka je uložená v registri účtovných závierok.