Facts and Figures - eDSO

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. je prevádzkovateľom distribučnej sústavy na vymedzenom území. Vykonáva tieto hlavné činnosti: distribúcia elektriny; plánovanie rozvoja sústavy; dispečing distribučnej sústavy; predaj kapacity pripojení do distribučnej sústavy; proces zmeny dodávateľa pre zákazníkov distribučnej sústavy; zber a poskytovanie energetických dát; kúpa a prenájom sieťového majetku.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Údaje a fakty

Hlavné činnosti VSD, a.s.

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. je prevádzkovateľom distribučnej sústavy na vymedzenom území, ktoré pozostáva z Košického, Prešovského a časti Banskobystrického samosprávneho kraja. VSD, a.s., vykonáva tieto hlavné činnosti:

  • distribúcia elektriny;
  • plánovanie rozvoja sústavy;
  • dispečing distribučnej sústavy;
  • predaj kapacity pripojení do distribučnej sústavy;
  • proces zmeny dodávateľa pre zákazníkov distribučnej sústavy;
  • zber a poskytovanie energetických dát;
  • kúpa a prenájom sieťového majetku.

More >

Základné ukazovatele

Základné ukazovatele 2017 2016
Zásobovacia oblasť km2 15 746 15 746
Distribúcia elekriny GWh 3 840 3 750
Počet odberných miest   637 044 632 753
Tržby za distribúciu tis. EUR 315 807 299 629
EBIT* tis. EUR 40 934 37 439
Zisk po zdanení tis. EUR 29 929 19 637
Bilančná suma tis. EUR 765 870 743 259
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti tis. EUR 94 739 82 191
Investície tis. EUR 44 134 43 703
Priemerný počet zamestnancov   1 036 1 047

* zisk pred úrokmi a zdanením

Show >

Výročné správy

Individuálna účtovná závierka je uložená v registri účtovných závierok.