Facts and Figures - eDSO

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. je prevádzkovateľom distribučnej sústavy na vymedzenom území. Vykonáva tieto hlavné činnosti: distribúcia elektriny; plánovanie rozvoja sústavy; dispečing distribučnej sústavy; predaj kapacity pripojení do distribučnej sústavy; proces zmeny dodávateľa pre zákazníkov distribučnej sústavy; zber a poskytovanie energetických dát; kúpa a prenájom sieťového majetku.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Company
  3. Facts and Figures

Údaje a fakty

Hlavné činnosti VSD, a.s.

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. je prevádzkovateľom distribučnej sústavy na vymedzenom území, ktoré pozostáva z Košického, Prešovského a časti Banskobystrického samosprávneho kraja. VSD, a.s., vykonáva tieto hlavné činnosti:

  • distribúcia elektriny;
  • plánovanie rozvoja sústavy;
  • dispečing distribučnej sústavy;
  • predaj kapacity pripojení do distribučnej sústavy;
  • proces zmeny dodávateľa pre zákazníkov distribučnej sústavy;
  • zber a poskytovanie energetických dát;
  • kúpa a prenájom sieťového majetku.

More >

Základné ukazovatele

Základné ukazovatele 2019 2018
Zásobovacia oblasť km2 15 746 15 746
Distribúcia elektriny GWh 3 822 3 836
Počet odberných miest   648 541 642 760
Zisk z prevádzkovej činnosti tis. EUR 50 888 40 144
Celkový zisk za rok tis. EUR 38 318 30 245
Bilančná suma tis. EUR 682 178 674 370
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti tis. EUR 87 612 77 603
Investície tis. EUR 44 983 43 752
Priemerný počet zamestnancov   1 038 1 040

Show >

Výročné správy

Individuálna účtovná závierka je uložená v registri účtovných závierok.