Emergency Hotline - eDSO

Na bezplatnom čísle 0800 123 332 získate 24 hodín denne aktuálne informácie o poruchách a môžete zároveň nahlásiť výpadky v distribúcii elektriny.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312
  1. Home
  2. Company
  3. Contacts
  4. Emergency Hotline

VSD Emergency Hotline: 0800 123 332

You will get current updates on failures 24/7 on our free phone 0800 123 332 and you can also report outages in the electricity distribution.