Zákaznícka linka VSD - eDSO

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa distribučných cenníkov, cien služieb, merania elektriny, zmeny dodávateľa, odstávok, ale aj reklamácii a sťažností, môžete sa na nás obrátiť telefonicky.

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Zákaznícka linka VSD: 0850 123 312

Poskytneme vám informácie a poradenstvo o:

  • distribučných cenníkoch a cenníkoch služieb
  • meraní elektrickej energie
  • zmene dodávateľa
  • plánovaných obmedzeniach distribúcie elektriny, ako aj o dobe ich trvania.

Prostredníctvom linky tiež vybavíte nahlásenie:

  • stavu elektromera
  • reklamácie a sťažnosti
  • neobvyklých udalostí.

Prevádzková doba:

pondelok – piatok
sobota
7.00–20.00 hod.
9.00–16.00 hod. (okrem dní pracovného pokoja)

Pre volania zo zahraničia: +421 55 619 36 82