Clients Centers - eDSO

Ak uprednostňujete osobný kontakt prípadne potrebujete vybaviť záležitosti vyžadujúce doručenie písomných dokumentov, môžete navštíviť jedno zo 4 Klientskych centier. V pracovné dni sme tu pre vás v Košiciach, Michalovciach, Prešove a Poprade.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Company
  3. Contacts
  4. Clients Centers

Klientske centrum Košice