Electronic Communication - eDSO

Najpohodlnejší spôsob ako s VSD riešiť akúkoľvek požiadavku, podnet alebo sťažnosť, je elektronická komunikácia priamo z portálu eVSD.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Company
  3. Contacts
  4. Electronic Communication

Elektronická komunikácia

Najpohodlnejší spôsob ako s VSD riešiť akúkoľvek požiadavku, podnet alebo sťažnosť, je elektronická komunikácia priamo z portálu eVSD.

Najprv je však potrebné sa prihlásiť do Vášho účtu na eVSD, príp. ak ho ešte nemáte, zaregistrujte sa

Vašu požiadavku zaevidujete prostredníctvom formulára e-Reklamácia, ktorý nájdete v záložke Prehľad.

Ak ide o  záležitosť, ktorá sa týka existujúceho odberného miesta, autorizovaného k Vášmu účtu na eVSD, stačí zadať jeho EIC kód a do formulára budú dotiahnuté všetky potrebné údaje a Vy ich už nemusíte vypĺňať.

Následne už len stručne popíšte Vašu požiadavku, príp. nahrajte potrebné dokumenty tak, aby sme ju vedeli čo najlepšie vybaviť.

Na riešení začneme pracovať hneď po Vašom odoslaní a vyjadríme sa čo najskôr.