Kontakty - eDSO

Linka VSD: 0850 123 312, Poruchová linka VSD: 0800 123 332, Klientské centrá, Linka ZO: +421 55 610 2222.

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Kontakty

Zákaznícka linka VSD: 0850 123 312

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa distribučných cenníkov, cien služieb, merania elektriny, zmeny dodávateľa, odstávok, ale aj reklamácii a sťažností, môžete sa na nás obrátiť telefonicky. Sme vám k dispozícii v pracovné dni 7.00 – 20.00 a v soboty 9.00 – 16.00.

Poruchová linka VSD: 0800 123 332

Na bezplatnom čísle 0800 123 332 získate 24 hodín denne aktuálne informácie o poruchách a môžete zároveň nahlásiť výpadky v distribúcii elektriny.

Klientske centrá

Ak uprednostňujete osobný kontakt prípadne potrebujete vybaviť záležitosti vyžadujúce doručenie písomných dokumentov, môžete navštíviť jedno zo 4 Klientskych centier. V pracovné dni sme tu pre vás v Košiciach, Michalovciach, Prešove a Poprade.

Linka pre Zraniteľných odberateľov: +421 55 610–2222

Telefónne číslo slúži na komunikáciu zraniteľného odberateľa s prevádzkovateľom distribučnej sústavy v prípade potvrdenia prijatia informácie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny do jeho odberného miesta. Kontaktnou osobou pre komunikáciu so zraniteľným odberateľom je službukonajúci dispečer spoločnosti VSD, a.s. pdf Žiadosť o zaradenie do skupiny zraniteľných odberateľov

Ochrana osobných údajov

Zodpovedná osoba zabezpečuje dohľad nad ochranou osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov u prevádzkovateľa. Kontaktovať ju môžete prostredníctvom e-mailu na osobneudaje@vsdas.sk alebo písomne na adrese spoločnosti.
Obálku označte nápisom „do rúk Zodpovednej osoby“.

Odborné útvary

V niektorých prípadoch môžu do kontaktu s VSD prichádzať naši partneri v špecifických roliach. Pre nich sú určené nasledujúce kontaktné údaje vybraných odborných útvarov.

Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
Slovakia

T +421 (0) 850 123 312
F +421 55 678–6516
info@vsds.sk