Požičiame vám - eDSO

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Services
  3. Požičiame vám
 

Transformátor

Obsahuje prenájom transformátora, administráciu a uzatvorenie nájomnej zmluvy, v prípade požiadavky zákazníka aj dopravu a inštaláciu

Poznámka: cena nájmu je stanovená podľa výkonu transformátora. Ak prenajatý transformátor nie je vo výkonovej rade, uplatní sa cena pre transformátor najbližšieho vyššieho výkonu.
V prípade spoločného využívania transformátora viacerými zákazníkmi sa cena vypočíta podľa percentuálneho podielu využitia.

 ks/mesiac
50 kVA 43,70 EUR
(36,42 EUR bez DPH)
100 kVA 56,20 EUR
(46,83 EUR bez DPH)
160 kVA 66,50 EUR
(55,42 EUR bez DPH)
250 kVA 81,10 EUR
(67,58 EUR bez DPH)
400 kVA 98,70 EUR
(82,25 EUR bez DPH)
630 kVA 112,30 EUR
(93,58 EUR bez DPH)
Doprava a inštaláciaindividuálna kalkulácia
Iba rezervácia transformátora60 % z mesačnej ceny nájmu

Mám záujem


Podperné body

Obsahuje poskytnutie podperných bodov elektrických vedení na NN úrovni pre umiestnenie odberných elektrických zariadení, miestneho rozhlasu, verejného osvetlenia, kamerového systému a pod., resp. poskytnutie podperných bodov elektrických vedení na VN úrovni pre telekomunikačné zariadenia podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, administrácia nájomnej zmluvy

Poznámka: v prípade, že žiadateľom je obec, poskytnutie podperných bodov sa nespoplatňuje. Nájomná zmluva sa uzatvorí až po stanovení technických podmienok využitia podperných bodov a odsúhlasení projektovej dokumentácie.

 ks/rok
NN 26,40
22,00 EUR bez DPH)
VN 32,00 EUR
(26,67 EUR bez DPH)

Mám záujem


Náhradný zdroj bez technickej podpory

Obsahuje zapožičanie malého náhradného zdroja na dohodnutý čas (bez technickej podpory, paliva a dopravy).

Poznámka: cena nájmu je stanovená podľa výkonu náhradného zdroja. Náklady na dopravu sú účtované samostnane, len v prípade ak ju zabezpečuje VSD na požiadanie zákazníka.

 ks/deň
2,5 kVA 26,40 EUR
(22,00 EUR bez DPH)
6,0 kVA 38,40 EUR
(32,00 EUR bez DPH)
 km
Doprava1,92 EUR
(1,60 EUR bez DPH)

Mám záujem


Náhradný zdroj s plnou technickou podporou

V prípade zapožičania veľkého zdroja s plnou podporou je v cene aj: pripojenie a spustenie zdroja, revízia pripojenia, trvalá prítomnosť technika, spotrebované palivo, náklady na dopravu.

 ks/moto Hodina
25 kVA 46,80 EUR
(39,00 EUR bez DPH)
40 kVA 52,80 EUR
(44,00 EUR bez DPH)
60 kVA 70,80 EUR
(59,00 EUR bez DPH)
100 kVA 88,80 EUR
(74,00 EUR bez DPH)
160 kVA 106,80 EUR
(89,00 EUR bez DPH)
250 kVA 150,00 EUR
(125,00 EUR bez DPH)
400 kVA 238,80 EUR
(199,00 EUR bez DPH)
630 kVA 400,80 EUR
(334,00 EUR bez DPH)

Mám záujem


Prenosný batériový zdroj

Obsahuje krátkodobý prenájom prenosného batériového zdroja elektriny počas plánovaného prerušenia distribúcie elektriny na odbernom mieste zákazníka, pripojenie, odpojenie a dopravu batériového zdroja si zabezpečuje zákazník sám (osobný odber v priestoroch VSD v Košiciach a Prešove), v prípade požiadavky zákazníka VSD zabezpečí dopravu na odberné miesto za úhradu podľa tohto cenníka, avšak len v prípade pokiaľ to jej kapacity umožňujú.

Poznámka: výkon zdroja nepokrýva 100% potrebu elektriny na odbernom mieste. Poskytuje výkon, ktorý je bezprostredne potrebný na udržiavanie základných potrieb daného odberného miesta, napr. pre zabezpečenie práce z domu alebo domáceho vyučovania.

Upozornenie: Batériu odporúčame objednať minimálne 3 pracovné dni pred jej plánovaným použitím.

Li-Ion batériový zdroj s kapacitou 0,576 kWh, výkon max. 1,2 kW (vhodné pre wi-fi router, tablet, 2x notebook)
ks/prvý deň20,80 EUR
(17,33 EUR bez DPH)
ks/každý ďalší deň1,80 EUR
(1,50 EUR bez DPH)
dovoz a odvoz na OM18,20 EUR
(15,17 EUR bez DPH)
Li-Ion batériový zdroj s kapacitou: 1,26 kWh, výkon max. 1,8 kW (vhodné pre wi-fi router, 2x PC zostava)
ks/prvý deň23,40 EUR
(19,50 EUR bez DPH)
ks/každý ďalší deň4,20 EUR
(3,50 EUR bez DPH)
dovoz a odvoz na OM18,20 EUR
(15,17 EUR bez DPH)
Li-Ion batériový zdroj s kapacitou 0,576 kWh, výkon max. 1,2 kW
(vhodné pre wi-fi router, tablet, 2x notebook)
20,80 EUR
(17,33 EUR bez DPH)
1,80 EUR
(1,50 EUR bez DPH)
18,20 EUR
(15,17 EUR bez DPH)
Li-Ion batériový zdroj s kapacitou: 1,26 kWh, výkon max. 1,8 kW
(vhodné pre wi-fi router, 2x PC zostava)
23,40 EUR
(19,50 EUR bez DPH)
4,20 EUR
(3,50 EUR bez DPH)
18,20 EUR
(15,17 EUR bez DPH)

Mám záujemSpäť