Services - eDSO

Cenník služieb a poplatkov.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Services

Cenník služieb a poplatkov

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej "VSD") poskytuje svojim zákazníkom okrem služieb pripojenia do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny aj služby nad rámec svojich povinností vyplývajúcich z jej postavenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Tieto služby a produkty sú vytvárané a poskytované na základe požiadaviek zákazníkov v oblasti pripojenia, merania, prevádzkovania a ďalších činností spojených s ich elektroenergetickými zariadeniami.

Tento katalóg služieb a poplatkov obsahuje prehľad všetkých služieb – nadštandardných, aj doplnkových distribučných a ich cien, ako aj poplatkov a sankcií, ktoré si VSD uplatňuje pri výkone svojej činnosti.