Public Lighting - eDSO

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
 1. Home
 2. Services for you
 3. Public Lighting

Obciam prinášame nové svetlo

Plánujete rekonštrukciu verejného osvetlenia? Máte ho v nevyhovujúcom technickom stave? Sťažujú sa vaši občania na tmu na uliciach a cestách vo vašej obci?

10 rokov bez starostí

VSD za vás prevezme na 10 rokov kompletnú starostlivosť o verejné osvetlenie vo vašej obci.

Výhodné financovanie

 • Riešenie šité na mieru
 • Minimálne počiatočné náklady
 • Výhodná mesačná platba
 • Možnosť zníženia platieb po 10 rokoch

Moderné technológie

 • Zvýšenie kvality osvetlenia a skrášlenia obce
 • Výmena alebo doplnenie svietidiel
 • Nové rozvádzače osvetlenia s kompletným vybavením
 • Moderné osvetlenie s využitím LED technológie

Spoľahlivá prevádzka

 • Bezplatný servis a údržba od stabilného partnera
 • Zapínanie a vypínanie
 • Monitorovanie prevádzkových stavov 24/7
 • Odhaľovanie neoprávnených odberov
Upozornenie

Ak sa vaša obec rozhodne rekonštruovať verejné osvetlenie vlastnými silami alebo plánujete na tieto služby vybrať dodávateľa formou verejného obstarávania, dbajte, prosím, na nasledovné skutočnosti.

 • Akékoľvek využitie podperných bodov distribučnej sústavy VSD podlieha schváleniu VSD. Žiadosť môžete podať písomne.
 • Pri rekonštrukcii je potrebné dodržať pdf Technické podmienky umiestňovania prvkov verejného osvetlenia
 • Pred rekonštrukciou tiež bude nutné uzatvoriť s VSD zmluvu o užívaní podperných bodov:
  • ak je prenajímateľom obec, ide o bezodplatné užívanie (Zmluva o výpožičke);
  • ak je prenajímateľom tretia osoba (napr. dodávateľ služieb verejného osvetlenia), bude cena stanovená v zmysle platného link Cenník služieb a poplatkov VSD (položka II.2, Zmluva o nájme)
 • Ak Vaše riešenie vzhľadom na existujúce alebo nové podmienky po rekonštrukcii predpokladá výmenu aktuálnych elektrických vodičov verejného osvetlenia, je potrebné zahrnúť ich výmenu do technických aj finančných podmienok tendra.
 • Odporúčame tiež, do podmienok tendra zahrnúť povinnosť prevádzkovateľov verejného osvetlenia mať odbornú spôsobilosť na práce pod napätím, resp. na práce v blízkosti napätia v zmysle platnej legislatívy.
 • Zároveň pripomíname, že nevyhnutnou podmienkou prevádzkovania verejného osvetlenia je platná správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške (tzv. revízna správa) ako aj Miestny prevádzkový predpis, ktorý podlieha schváleniu VSD. Presvedčte sa preto, že v plánovanom tendri budete od uchádzačov požadovať aj tieto služby a dokumenty.
 • V prípade nedodržania vyššie uvedených pravidiel pri využívaní podperných bodov NN distribučnej sústavy VSD sa vystavujete riziku demontáže akékoľvek zariadenia, ktoré bude umiestnené na podperných bodoch v rozpore s definovanými pravidlami.

Vaše otázky radi zodpovieme, obráťte sa, prosím, na nás.

+421 915 691 188
+421 917 530 134
+421 918 789 248
obchodne_sluzby@vsds.sk

Prevzatie nového verejneho osvetlenia
Veľké plus pre malé obce – Porozprávali sme sa so starostom Jánom Ždiňákom a s riaditeľom divízie Sieťový obchod Jaroslavom Hruščom.
Prečítať >
Viac informácii