Public Lighting - eDSO

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312
 1. Home
 2. Services for you
 3. Public Lighting

Obciam prinášame nové svetlo

Plánujete rekonštrukciu verejného osvetlenia? Máte ho v nevyhovujúcom technickom stave? Sťažujú sa vaši občania na tmu na uliciach a cestách vo vašej obci?

10 rokov bez starostí

VSD za vás prevezme na 10 rokov kompletnú starostlivosť o verejné osvetlenie vo vašej obci.

Výhodné financovanie

 • Riešenie šité na mieru
 • Nulové počiatočné náklady
 • Výhodná mesačná platba bez navyšovania
 • Možnosť zníženia platieb po 10 rokoch

Moderné technológie

 • Zvýšenie kvality osvetlenia a skrášlenia obce
 • Výmena alebo doplnenie svietidiel
 • Nové rozvádzače osvetlenia s kompletným vybavením
 • Moderné osvetlenie s využitím LED technológie

Spoľahlivá prevádzka

 • Bezplatný servis a údržba od stabilného partnera
 • Zapínanie a vypínanie
 • Monitorovanie prevádzkových stavov 24/7
 • Odhaľovanie neoprávnených odberov

Spoľahlivá prevádzka
Bezplatný servis a údržba ● Zapínanie a vypínanie ● Monitorovanie prevadzky 24/7 ● Odhaľovanie neoprávnených odberov

Vaše otázky radi zodpovieme, obráťte sa, prosím, na nás.

+421 55 610 20 34
obchodne_sluzby@vsds.sk

Prevzatie nového verejneho osvetlenia
Veľké plus pre malé obce – Porozprávali sme sa so starostom Jánom Ždiňákom a s riaditeľom divízie Sieťový obchod Jaroslavom Hruščom.
Prečítať >
Upozornenie

Ak sa vaša obec rozhodne rekonštruovať verejné osvetlenie vlastnými silami alebo plánujete na tieto služby vybrať dodávateľa formou verejného obstarávania, dbajte, prosím, na nasledovné skutočnosti.

 • Akékoľvek využitie podperných bodov distribučnej sústavy VSD podlieha schváleniu VSD. Žiadosť môžete podať písomne.
 • Pri rekonštrukcii je potrebné dodržať pdf Technické podmienky umiestňovania prvkov verejného osvetlenia
 • Pred rekonštrukciou tiež bude nutné uzatvoriť s VSD zmluvu o užívaní podperných bodov:
  • ak je prenajímateľom obec, ide o bezodplatné užívanie (Zmluva o výpožičke);
  • ak je prenajímateľom tretia osoba (napr. dodávateľ služieb verejného osvetlenia), bude cena stanovená v zmysle platného pdf cenníka služieb VSD (položka II.2, Zmluva o nájme)
 • Ak Vaše riešenie vzhľadom na existujúce alebo nové podmienky po rekonštrukcii predpokladá výmenu aktuálnych elektrických vodičov verejného osvetlenia, je potrebné zahrnúť ich výmenu do technických aj finančných podmienok tendra.
 • Odporúčame tiež, do podmienok tendra zahrnúť povinnosť prevádzkovateľov verejného osvetlenia mať odbornú spôsobilosť na práce pod napätím, resp. na práce v blízkosti napätia v zmysle platnej legislatívy.
 • Zároveň pripomíname, že nevyhnutnou podmienkou prevádzkovania verejného osvetlenia je platná správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške (tzv. revízna správa) ako aj Miestny prevádzkový predpis, ktorý podlieha schváleniu VSD. Presvedčte sa preto, že v plánovanom tendri budete od uchádzačov požadovať aj tieto služby a dokumenty.
 • V prípade nedodržania vyššie uvedených pravidiel pri využívaní podperných bodov NN distribučnej sústavy VSD sa vystavujete riziku demontáže akékoľvek zariadenia, ktoré bude umiestnené na podperných bodoch v rozpore s definovanými pravidlami.