Connect your house - eDSO

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
 1. Home
 2. Services for you
 3. Connect your house

Pripoj svoj dom

Potrebujete vybudovať nové alebo rekonštruovať existujúce odberné elektrické zariadenie pre svoj dom, chatu či záhradu? Chcete mať domovú prípojku vybavenú rýchlo a spoľahlivo?

VSD Vám ponúka kompletnú výstavbu domovej prípojky od určeného bodu pripojenia v distribučnej sústave až po elektromerový rozvádzač.

Štandardný produkt zahŕňa:

 • projektovú dokumentáciu
 • výstavbu odberného elektrického zariadenia vrátane materiálu (do 10 metrov od bodu pripojenia)
 • revíznu správu
 • napojenie do distribučnej sústavy a
 • montáž Inteligentného elektromera

Nad rámec štandardného produktu je možné realizovať aj:

 • prípojku cez cestu – vedenie VSD je na druhej strane cesty ako pripájaná nehnuteľnosť (je potrebná podvrtávka cesty alebo výstavba nového podperného bodu)
 • prípojku na dlhšiu vzdialenosť ako 10 m
 • rekonštrukciu už existujúceho odberného miesta

V týchto prípadoch je cena stanovená individuálne.

Verzie produktu:

 • elektromer v zemi (súčasťou domovej prípojky je pilierový elektromerový rozvádzač)
 • elektromer v plote (súčasťou domovej prípojky je elektromerový rozvádzač osadený vo vašom plote)

Mám záujem

Vaše otázky o možnostiach vybudovať domovú prípojku u vás radi zodpovieme. Obráťte sa, prosím, na nás.

0850 123 312 
pripojdom@vsdas.sk

Pripoj si dom
Viac informácií o produkte Pripoj si dom
Leták >