Connect your house - eDSO

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312
  1. Home
  2. Services for you
  3. Connect your house

Pripoj svoj dom

Potrebujete vybudovať odberné elektrické zariadenie pre svoj dom, chatu či záhradu? Chcete mať domovú prípojku vybavenú rýchlo a bez starostí?

VSD Vám ponúka kompletnú výstavbu domovej prípojky od určeného bodu pripojenia v distribučnej sústave až po elektromerový rozvádzač.

Produkt zahŕňa:

  • projektovú dokumentáciu
  • výstavbu odberného elektrického zariadenia vrátane materiálu (do 10 metrov od bodu pripojenia)
  • revíznu správu
  • napojenie do distribučnej sústavy a
  • montáž elektromera

* Nad rámec štandardného produktu je možné realizovať aj prípojku cez cestu, pri rekonštrukcii už existujúceho odberného miesta či na dlhšiu vzdialenosť. V takom prípade je cena stanovená individuálne.

Verzie produktu:

  • elektromer v zemi (súčasťou domovej prípojky je pilierový elektromerový rozvádzač)
  • elektromer v plote (súčasťou domovej prípojky je elektromerový rozvádzač osadený vo vašom plote)

Mám záujem

Vaše otázky o možnostiach vybudovať domovú prípojku u vás radi zodpovieme. Obráťte sa, prosím, na nás.

0850 123 312 
pripojdom@vsdas.sk

Pripoj si dom
Viac informácií o produkte Pripoj si dom
Leták >