Connect your house - eDSO

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Pripoj svoj dom

Potrebujete vybudovať odberné elektrické zariadenie pre svoj dom, chatu či záhradu? Chcete to mať vybavené rýchlo a bez starostí?

VSD Vám ponúka kompletnú výstavbu odberného elektrického zariadenia od určeného bodu pripojenia v distribučnej sústave až po elektromerový rozvádzač.

Produkt zahŕňa:

  • projektovú dokumentáciu
  • výstavbu odberného elektrického zariadenia vrátane materiálu (do 10 metrov od bodu pripojenia)
  • revíznu správu
  • napojenie do distribučnej sústavy a
  • montáž elektromera

Verzie produktu:

  • elektromer v zemi (súčasťou inštalácie je pilierový elektromerový rozvádzač)
  • elektromer v plote (súčasťou inštalácie je elektromerový rozvádzač osadený vo vašom plote)

Vaše otázky radi zodpovieme, obráťte sa, prosím, na nás.

0850 123 312 
pripojdom@vsdas.sk

Pripoj si dom
Viac informácií o produkte Pripoj si dom
Leták >