Pripájanie lokalít IBV - eDSO

Obsah stránky

 

Pripájanie lokalít IBV

Čaká vás pripájanie lokalít investičnej bytovej výstavby (IBV) do distribučnej sústavy? Radi to pre vás komplexne zabezpečíme, vrátane vybudovania koncových odberných elektroenergetických zariadení pre domácnosti, zriadenie a prevádzkovanie osvetľovacej sústavy verejného osvetlenia, ako aj zabezpečenia konektivity lokality na internetovú sieť.

Pre získanie bližších informácií o tejto službe nás neváhajte kontaktovať na adrese obchodne_sluzby@vsds.sk.

Pripájanie lokalít IBV