Práce na elektrických zariadeniach - eDSO

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Práce na elektrických zariadeniach

Zaizolovanie NN vzdušného vedenia

Rekonštruujete fasádu alebo strechu svojho domu? Bezpečný výkon prác v blízkosti NN elektrických zariadení radi zabezpečíme ich zaizolovaním.

Pre objednanie tejto služby nás neváhajte kontaktovať na adrese info@vsds.sk, telefonicky na Zákazníckej linke VSD 0850 123 312 alebo osobne na našich link Klientskych centrách.

Manipulácie na NN a VN zariadeniach VSD

Potrebujete vykonať údržbu, opravu alebo odpojiť či pripojiť vaše elektrické zariadenie do distribučnej sústavy? Radi zabezpečíme bezpečný výkon vašich prác a stavebníkov.

Pre objednanie tejto služby nás neváhajte kontaktovať na adrese info@vsds.sk, telefonicky na Zákazníckej linke VSD 0850 123 312 alebo osobne na našich link Klientskych centrách.

Odpojenie a znovu pripojenie už pripojeného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy

Potrebujete vykonať konštrukčné odpojenie a následné znovu pripojenie vášho NN alebo VN elektrického zariadenia z dôvodu rekonštrukcia stavby alebo výrezu stromov? Radi zabezpečíme bezpečné rozpojenie distribučnej siete, demontáž a znovu montáž prípojky.

Pre objednanie tejto služby nás neváhajte kontaktovať na adrese info@vsds.sk, telefonicky na Zákazníckej linke VSD 0850 123 312 alebo osobne na našich link Klientskych centrách.

Výmena hlavného ističa v elektromerovom rozvádzači

Vypadla vám elektrina? Možno máte nefunkčný istič. V rámci výjazdu našej pohotovostnej služby vám radi zabezpečíme demontáž chybného ističa s následným nainštalovaním nového ističa.

Pre objednanie tejto služby nás neváhajte kontaktovať na adrese info@vsds.sk, telefonicky na Zákazníckej linke VSD 0850 123 312 alebo osobne na našich link Klientskych centrách.

Prevádzkovanie VN trafostaníc a NN cudzích elektrických zariadení

Prenechajte plnenie zákonných podmienok, prevádzkovanie, opravy a obsluhu vášho zariadenia na našich kvalifikovaných pracovníkov. Radi pre vás zabezpečíme aj vedenie dokumentácie či pohotovosť.

Pre objednanie tejto služby nás neváhajte kontaktovať na adrese info@vsds.sk, telefonicky na Zákazníckej linke VSD 0850 123 312 alebo osobne na našich link Klientskych centrách.

Dohľad pri prácach na zariadeniach VSD

Potrebujete zabezpečiť dohľad pri prácach v blízkosti zariadení pod napätím? Využite skúsenosti našich pracovníkov, ktorí sa postarajú o splnenie všetkých bezpečnostných podmienok pre výkon vašich prác.

Pre objednanie tejto služby nás neváhajte kontaktovať na adrese info@vsds.sk, telefonicky na Zákazníckej linke VSD 0850 123 312 alebo osobne na našich link Klientskych centrách.

Sprístupnenie zariadenia VSD externým projektantom a konzultácia technických možností

Potrebujete si preveriť možnosti zaústenia cudzích zariadení do elektrických staníc VSD? Radi Vám zabezpečíme prístup do našich objektov a zároveň využite možnosť konzultácie s odborníkmi v danej oblasti.

Pre objednanie tejto služby nás neváhajte kontaktovať na adrese info@vsds.sk, telefonicky na Zákazníckej linke VSD 0850 123 312 alebo osobne na našich link Klientskych centrách.

Merania technických a fyzikálnych veličín na zariadeniach NN

Zistite všetko o svojom NN zariadení. Radi vám poskytneme vedomosti a zručnosti našich pracovníkov. Zabezpečíme meranie elektrických veličín ako uzemnenie, impedančná slučka, izolačný odpor a mnoho ďalších.

Pre objednanie tejto služby nás neváhajte kontaktovať na adrese info@vsds.sk, telefonicky na Zákazníckej linke VSD 0850 123 312 alebo osobne na našich link Klientskych centrách.

Preventívna údržba zariadení VN, NN a trafostaníc

Naši kvalifikovaní pracovníci pre vás radi vykonajú preventívnu či pravidelnú údržbu vášho elektrického zariadenia spolu s vyhotovením protokolov a poskytnú elektronický nástroj na sledovanie termínov výkonu prehliadok.

Pre objednanie tejto služby nás neváhajte kontaktovať na adrese info@vsds.sk, telefonicky na Zákazníckej linke VSD 0850 123 312 alebo osobne na našich link Klientskych centrách.

Opravy a odstraňovanie porúch na zariadeniach VN, NN a trafostaniciach

Výmena VN poistky, spojenie či rozpojenie vodiča alebo výmena izolátorov na vašom zariadení? Bezprostredné obnovenie dodávky elektriny radi zabezpečia naši kvalifikovaní pracovníci.

Pre objednanie tejto služby nás neváhajte kontaktovať na adrese info@vsds.sk, telefonicky na Zákazníckej linke VSD 0850 123 312 alebo osobne na našich link Klientskych centrách.

Špeciálna odborná činnosť a poradenstvo prevádzky sietí VN a NN

Radi vám poradíme v oblasti legislatívnych povinností spojených s prevádzkou vašich elektrických zariadení. Prehliadky, termíny, prevádzkovú dokumentáciu či inú odbornú pomoc pre vás zabezpečia naši kvalifikovaní pracovníci.

Pre objednanie tejto služby nás neváhajte kontaktovať na adrese info@vsds.sk, telefonicky na Zákazníckej linke VSD 0850 123 312 alebo osobne na našich link Klientskych centrách.

Revízia prívodného vedenia

Potrebujete revíznu správu k Vášmu odbernému miestu?

Naši kvalifikovaní pracovníci Vám vykonajú revíziu vášho prívodného vedenia vrátane elektromerového rozvádzača.

Pre objednanie tejto služby nás neváhajte kontaktovať na adrese info@vsds.sk, telefonicky na Zákazníckej linke VSD 0850 123 312 alebo osobne na našich link Klientskych centrách.

Výstavba prívodného vedenia

Plánujete nové pripojenie do distribučnej sústavy?

Radi pre Vás zrealizujeme nie len domovú prípojku, ale aj nové prívodné vedenie od HDS ( hlavná domová skriňa) vrátane elektromerového rozvádzača. Súčasťou služby je aj revízia nového zariadenia.

Pre objednanie tejto služby nás neváhajte kontaktovať na adrese info@vsds.sk, telefonicky na Zákazníckej linke VSD 0850 123 312 alebo osobne na našich link Klientskych centrách.

Zaizolovanie prívodného vedenia

Chcete mať spoľahlivejšiu dodávku?

Radi pre Vás zrealizujeme výmenu vzdušného prívodného vedenia z holých AlFe vodičov za káblové vzdušné vedenie. Súčasťou služby je aj revízia.

Pre objednanie tejto služby nás neváhajte kontaktovať na adrese info@vsds.sk, telefonicky na Zákazníckej linke VSD 0850 123 312 alebo osobne na našich link Klientskych centrách.

Prevádzkovanie VN trafostaníc