Camera systems - eDSO

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
 1. Home
 2. Services for you
 3. Camera systems

Príprava pre kamerové systémy

Plánujete v obci inštalovať nové bezpečnostné prvky vo forme kamerového systému? Plánuje sa u vás v obci rekonštrukcia NN vedení? Chcete mať pripojenie bezpečnostných kamier v poriadku?

VSD za Vás zabezpečí na mieru:

 • Vypracovanie zmluvy o dielo
 • Žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy
 • Projektovú dokumentáciu s vyjadrením
 • Zmluvu o výpožičke podperných bodov
 • Vyhotovenie tzv. OEZ, teda prípojok pre jednotlivé kamery

Na Vás (resp. Vašom dodávateľovi) potom už bude len samotná inštalácia a prevádzkovanie kamier.

Upozornenie

Ak sa vaša obec rozhodne pripojiť kamerový systém vlastnými silami, dbajte, prosím, na nasledovné skutočnosti.

 • Akékoľvek využitie podperných bodov distribučnej sústavy VSD podlieha schváleniu VSD. Žiadosť môžete podať písomne.
 • Pred realizáciou tiež bude nutné uzatvoriť s VSD zmluvu o užívaní podperných bodov:
  • ak je prenajímateľom obec, ide o bezodplatné užívanie (Zmluva o výpožičke);
  • ak je prenajímateľom tretia osoba, bude cena stanovená v zmysle platného pdf cenníka služieb a poplatkov VSD (položka II.2, Zmluva o nájme)
kamerové systémy

Vaše otázky radi zodpovieme, obráťte sa, prosím, na nás.

+421 55 610 20 34
+421 55 610 13 01
+421 55 610 13 27
obchodne_sluzby@vsds.sk