Internetisation of the Area - eDSO

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312
 1. Home
 2. Services for you
 3. Internetisation of the Area

Internetizácia územia

Prinášame širokopásmové pripojenie do obcí. Našou hlavnou činnosťou je distribúcia elektriny. K tomu, aby sme sa zlepšovali, potrebujeme technológie, vrátané telekomunikačných. Máme záujem výrazne zvýšiť pokrytie našej infraštruktúry optickou sieťou. Zaviazali sme sa preto v Memorande s Úradom podpredsedu vlády slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, že prispejeme k budovaniu širokopásmového pripojenia.

Telekomunikačná infraštruktúra

Naša spoločnosť nemá záujem narúšať trhové prostredie, preto nevstúpi na trh s koncovými službami. Pozývame preto všetky telekomunikačné spoločnosti, aby vstúpili do spolupráce s nami, pomohli nám s výstavbou našich telekomunikačných častí distribučnej sústavy a využívali tieto siete na poskytovanie kvalitných služieb koncovým užívateľom.

Ponúkame vám

Našim telekomunikačným partnerom ponúkame služby:

 • L2 Služba na last mile,
 • L2 služba v rámci backhaul,
 • L1 prenájom nenasvietených optických vlákien v rámci backhaul a backbone

Naši partneri

Už dnes s nami spolupracujú na výstavbe a/alebo poskytujú služby na našej sieti tieto spoločnosti:

 • Antik Telecom,
 • Emax,
 • esmiti,
 • Free-zona,
 • Gecom,
 • Lekos,
 • Minet,
 • MS Profi,
 • Regiotel,
 • Rupkki,
 • Slovanet,
 • Skynet,
 • SWAN

Ak máte záujem o spoluprácu, kontaktujte nás:

Internetizácia obcí