Testovanie súladu hybridných systémov - eDSO

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Testovanie súladu hybridných systémov

Začiatkom apríla 2016 bolo do prevádzky odovzdané testovacie laboratórium Východoslovenskej distribučnej a.s. (ďalej ako „VSD“), ktoré bolo zriadené v priestoroch Katedry elektroenergetiky Technickej univerzity v Košiciach.

Laboratórium slúži predovšetkým pre účely testovania špecifických tzv. „hybridných systémov“, ktoré budú mať záujem pripájať sa do distribučnej sústavy VSD, a.s. Hybridné systémy sú zariadenia, ktoré by sa pri porušení stanovených limitov frekvencie a napätia mali odpojiť od distribučnej sústavy (ďalej ako „DS“), naďalej však budú vyrábať, prípadne využívať už naakumulovanú energiu pre zásobovanie celej, príp. zodpovedajúcej časti domácnosti.

Jedným z hlavných aspektov prečo VSD zriadila takéto laboratórium je typovo overiť, že príslušný hybridný systém v ostrovnej prevádzke, alebo pri prechode do/z ostrovnej prevádzky neovplyvní negatívne distribučnú sústavu a to buď zavlečením napätia, prípadne negatívnymi spätnými vplyvmi na kvalitu elektriny v DS pri prechodných stavoch jeho spolupráce s DS.

Podrobný popis laboratória pre testovanie súladu hybridných fotovoltických systémov nájdete docx TU

Pre získanie bližších informácií ohľadom procesu overenia resp. schválenia hybridného systému pre paralelnú prevádzku s DS VSD a.s. kliknite link TU

hybridne systemy 1