Regional special - eDSO

Regionálny špeciál

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Electricity Customers
  3. Self-governments
  4. Regional special

Regionálny špeciál

Už niekoľko rokov vydáva VSD e-mailový občasník, ktorý je určený predovšetkým starostom a pracovníkom samospráv na východe Slovenska. Nájdete v ňom aktuálne novinky z diania vo VSD, ktoré majú dosah na každodenný život v obciach a mestách. Regionálny špeciál dostávajú starostovia do svojich e-mailových schránok cca raz mesačne a tu nájdete ich archív za uplynulé obdobie. Upozorňujeme, že niektoré uvedené informácie môžu byť už neaktuálne, lebo platili len v čase distribúcie špeciálu.