Self-governments - eDSO

Samospráva

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Electricity Customers
  3. Self-governments

Samosprávy

Odberateľmi elektriny v kategórii Samosprávy sú právnické osoby ako obce a mestá, vyššie územné celky, prípadne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti miesta a obcí. Z pohľadu distribúcie elektriny sa preto na nich vzťahujú rovnaké pravidlá aj ceny ako na ostatných zákazníkov v segmente Firmy a organizácie.

Okrem toho ale VSD ponúka pre samosprávy niekoľko špecifických produktov, pri ktorých vieme spoločnými silami urobiť veľa pre občanov nášho regiónu:

Regionálny špeciál

Už niekoľko rokov vydáva VSD e-mailový občasník, ktorý je určený predovšetkým starostom a pracovníkom samospráv na východe Slovenska. Nájdete v ňom aktuálne novinky z diania vo VSD, ktoré majú dosah na každodenný život v obciach a mestách. Regionálny špeciál dostávajú starostovia do svojich e-mailových schránok cca raz mesačne a tu nájdete ich archív za uplynulé obdobie. Upozorňujeme, že niektoré uvedené informácie môžu byť už neaktuálne, lebo platili len v čase distribúcie špeciálu.