Self-governments - eDSO

Samospráva, Samosprávy

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Electricity Customers
  3. Self-governments

Samosprávy

Odberateľmi elektriny v kategórii Samosprávy sú právnické osoby ako obce a mestá, vyššie územné celky, prípadne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti miesta a obcí. Z pohľadu distribúcie elektriny sa preto na nich vzťahujú rovnaké pravidlá aj ceny ako na ostatných zákazníkov v segmente Firmy a organizácie. Okrem toho ale VSD ponúka pre samosprávy niekoľko špecifických produktov, pri ktorých vieme spoločnými silami urobiť veľa pre občanov nášho regiónu