Self-governments - eDSO

Samospráva

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312
  1. Home
  2. Electricity Customers
  3. Self-governments

Samosprávy

Odberateľmi elektriny v kategórii Samosprávy sú právnické osoby ako obce a mestá, vyššie územné celky, prípadne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti miesta a obcí. Z pohľadu distribúcie elektriny sa preto na nich vzťahujú rovnaké pravidlá aj ceny ako na ostatných zákazníkov v segmente Firmy a organizácie.

Okrem toho ale VSD ponúka pre samosprávy niekoľko špecifických produktov, pri ktorých vieme spoločnými silami urobiť veľa pre občanov nášho regiónu: