Contracts - eDSO

Zmluvou o pripojení do distribučnej sústavy sa zaväzuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy zabezpečiť v sústave kapacitu na pripojenie v zmluvne dohodnutej výške a po splnení obchodných podmienok a technických podmienok pripojiť k distribučnej sústave zariadenie žiadateľa na výrobu, distribúciu alebo odber elektriny a zabezpečiť dohodnutú kapacitu vo výške podľa zmluvy a žiadateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za pripojenie.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312
  1. Home
  2. Electricity Customers
  3. Companies and Organizations
  4. Contracts

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

Zmluvou o pripojení do distribučnej sústavy sa zaväzuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy zabezpečiť v sústave kapacitu na pripojenie v zmluvne dohodnutej výške a po splnení obchodných podmienok a technických podmienok pripojiť k distribučnej sústave zariadenie žiadateľa na výrobu, distribúciu alebo odber elektriny a zabezpečiť dohodnutú kapacitu vo výške podľa zmluvy a žiadateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za pripojenie.

Zmluvou o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity sa Východoslovenská distribučná, a.s. zaväzuje poskytnúť pre žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy z distribučnej sústavy maximálnu rezervovanú kapacitu (výkon v kW) prostredníctvom energetického zariadenia iného vlastníka než je Východoslovenská distribučná, a.s. Ide o trojstranný zmluvný vzťah medzi Východoslovenskou distribučnou, a.s., žiadateľom o pripojenie do distribučnej sústavy a vlastníkom zariadenia, prostredníctvom ktorého bude poskytnutá kapacita z distribučnej sústavy pre žiadateľa o pripojenie.