Ako to funguje? - eDSO

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Ako to funguje?

Výmena údajov prebieha využitím nových technológii, teda IMS elektromerov s odpojovačom, GSM/GPRS komunikáciu a PLC komunikáciu (power line communication – prenos údajov prostredníctvom silových káblov elektrických sietí).

Inteligentný merací systém (ďalej len „IMS“), je schopný merať množstvo spotrebovanej energie pomocou inteligentného elektromera s odpojovačom , umožňuje zber, spracovanie, diaľkový prenos, zapínanie a vypínanie a elektronické poskytovanie týchto údajov.

Zber údajov z IMS – elektromerov do koncentrátora prebieha prostredníctvom PLC komunikácie. Tak isto aj ovládanie odpojovača. Prenos údajov medzi koncentrátorom a centrálou prebieha pomocou GSM/GPRS komunikácie.

Ako správne vybudovať distribúciu a meranie?

Ak sa vo Vašej obci rozhodnete zaviesť Udržateľný systém dodávky elektriny od VSD, bude potrebné, aby elektrické rozvody v bytovke ako aj prípojné vedenie a ďalšie súvisiace distribučné prvky spĺňali vopred stanovené pdf technické parametre.

Odporúčame, aby ste sa o presných detailoch inštalácie poradili vopred, už vo fáze podania žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy a tiež pri príprave projektovej dokumentácie elektrickej prípojky.