Statistical Data on Production and Consumption - eDSO

Výrobcovia elektriny alebo prevádzkovatelia miestnych distribučných sústav, ktorých sa týka povinnosť zasielania dát prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy, odovzdajú v stanovených termínoch predmetné údaje prostredníctvom nášho formulára.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Electricity Customers
  3. Companies and Organizations
  4. MDS
  5. Reporting Data

Statistical Data on Production and Consumption

  1. Notification Duty of MDS
  2. National Nuclear Fund
  3. Statistical Data on Production and Consumption

Prevádzkovatelia miestnych distribučných sústav, ktorých sa týka povinnosť zasielania dát prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy (PDS) vyplývajúca z § 19 platnej Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z. odovzdajú v stanovených termínoch predmetné údaje prostredníctvom webového formulára umiestneného na internetovej stránke PDS.

PDS z technických a organizačných dôvodov nebude od výrobcov elektriny a prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav prijímať predmetné údaje inou formou ako prostredníctvom webového formulára.

Prístup do webového formulára s názvom Štatistické údaje o výrobe a spotrebe elektriny je podmienený link prihlásením sa na portáli eVSD. Pred prvým prihlásením sa musíte na portáli eVSD najprv link zaregistrovať a pridať si vaše odberné miesto k vášmu účtu na eVSD (viď link videonávody). Webový formulár vám bude sprístupnený do 5 pracovných dní po pridaní vášho odberného miesta k vášmu účtu na portáli eVSD.

More >