Companies and Organizations - eDSO

Odberateľom elektriny v kategórii Firmy a organizácie je právnická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť, ako aj fyzická osoba – podnikateľ, prípadne iné právnické osoby (obce a mestá, združenia, vyššie územné celky a pod.).

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312
  1. Home
  2. Electricity Customers
  3. Companies and Organizations

Companies and Organizations

An electricity consumer within the Companies and Organizations category is a legal person performing a business activity, as well as a natural person – entrepreneur, or other legal persons (municipalities, associations, self-governing regions and the like).