Contracts - eDSO

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

Zmluvou o pripojení do distribučnej sústavy sa zaväzuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy zabezpečiť v sústave kapacitu na pripojenie v zmluvne dohodnutej výške a po splnení obchodných podmienok a technických podmienok pripojiť k distribučnej sústave zariadenie žiadateľa na výrobu, distribúciu alebo odber elektriny a zabezpečiť dohodnutú kapacitu vo výške podľa zmluvy a žiadateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za pripojenie.