Domácnosti - eDSO

Odberateľom elektriny v kategórii Domácnosť je fyzická osoba, ktorá využíva elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti (na chod domácnosti), nie však na podnikateľské účely.

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Domácnosti

Odberateľom elektriny v kategórii Domácnosť je fyzická osoba, ktorá využíva elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti (na chod domácnosti), nie však na podnikateľské účely. Jedná sa hlavne o byty, rodinné domy, chaty a garáže.

Nestrácajte čas

Na zmluvu o pripojení už nemusíte čakať, môžete ju vybaviť pri jednej návšteve Klientskeho centra alebo z pohodlia vášho domova – cez internet. Čas od podania žiadosti o nové odberné miesto po uzatvorenie Zmluvy o pripojení tak dokážete znížiť v optimálnom prípade na niekoľko minút.

Osobne

Zastavte sa na jednom z našich Klientskych centier, doneste si so sebou doklad totožnosti a my vybavíme vašu žiadosť o pripojenie nového odberného miesta na počkanie.

Predpokladom hladkého vybavenia vašej žiadosti počas jednej návštevy je, že:

  • ste vlastníkom pripájanej nehnuteľnosti alebo objektu
  • nemáte dlh voči VSD po lehote splatnosti
  • pripojenie vášho odberného miesta si nevyžiada spracovanie a následné schvaľovanie projektovej dokumentácie

Ak nechcete na návštevu u nás čakať

Objednajte sa

Elektronicky

Celý proces od podania žiadosti po pripojenie vášho odberného miesta môžete absolvovať z pohodlia vášho domova. Cez náš portál môžete postupne:

  • podať žiadosť o Nové odberné miesto
  • získať Technické podmienky pripojenia
  • potvrdiť Zmluvu o pripojení
  • uhradiť Pripojovací poplatok
  • nahrať Revíznu správu
  • overiť, či vami vybraný dodávateľ elektriny požiadal o pripojenie vášho odberného miesta

Celým procesom vás prevedieme a o každom kroku vás budeme informovať aj e-mailom. Stačí, ak sa zaregistrujete a prihlásite.

Prihlásiť sa

Videonávod nájdete v časti Nápoveda / Videonávody odsek Pripojenie odberného miesta