Connection via Common Areas - eDSO

Postup pre pripájanie zariadení poskytovateľov verejných služieb do distribučnej sústavy prostredníctvom spoločných zariadení bytového domu je upravený v nižšie uvedenom usmernení vrátane priloženého formuláru pre udelenie súhlasu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo správcu bytového domu.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Electricity Customers
  3. Households
  4. Connecting an Offtake Point
  5. Connection via Common Areas

Pripájanie do distribučnej sústavy prostredníctvom spoločných zariadení bytového domu

Postup pre pripájanie zariadení poskytovateľov verejných služieb do distribučnej sústavy prostredníctvom spoločných zariadení bytového domu je upravený v nižšie uvedenom usmernení vrátane priloženého formuláru pre udelenie súhlasu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo správcu bytového domu.

Súvisiace dokumenty