Connecting an Offtake Point - eDSO

Odberné miesta na napäťovej úrovni nízkeho napätia sú do distribučnej sústavy pripájané prostredníctvom elektrických prípojok, ktoré zriaďuje a vlastní prevádzkovateľ distribučnej sústavy.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312
  1. Home
  2. Electricity Customers
  3. Households
  4. Connecting an Offtake Point

Pripojenie odberného miesta

Odberné miesta (OM) na napäťovej úrovni nízkeho napätia (NN) sú do distribučnej sústavy pripájané prostredníctvom elektrických prípojok, ktoré zriaďuje a vlastní prevádzkovateľ distribučnej sústavy.

Elektrická prípojka nízkeho napätia je zariadenie určené na pripojenie odberného elektrického zariadenia odberateľa elektriny do distribučnej sústavy. Elektrická prípojka sa začína odbočením elektrického vedenia od distribučnej sústavy a končí prvým istiacim bodom za odbočením od distribučnej sústavy.

Odberným elektrickým zariadením je zariadenie, ktoré slúži na odber elektriny a ktoré je možné pripojiť do prenosovej sústavy alebo do distribučnej sústavy. Odberné elektrické zariadenie zriaďuje, prevádzkuje a za údržbu, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku zodpovedá osoba, ktorá s prevádzkovateľom sústavy uzatvorila zmluvu o pripojení.

Na nižšie uvedených obrázkoch sú zobrazené majetkové rozhrania pre najbežnejšie spôsoby riešenia pripojenia do distribučnej sústavy.

vzdusna distribucna siet VSD kablova distribucna siet VSD