Ističová poradňa - eDSO

V našej Ističovej poradni VSD odpovedáme na najčastejšie otázky

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Electricity Customers
  3. Households
  4. Ističová poradňa

Ističová poradňa

Prečo meníme ceny?

Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dochádza od 1. januára 2021 k zmene spôsobu výpočtu poplatkov za distribúciu elektriny na Slovensku.Táto zmena sa dotkne v prípade východného Slovenska všetkých domácností v sadzbách D4 a D6. (tzv. kúrenárske sadzby). Pre sadzbu D5 bude nový cenník platný od 1. 4. 2020.

Má za cieľ uplatniť pri domácnostiach nadštandardne využívajúcich elektrinu princíp väčšej adresnosti nákladov, a síce aby každý spotrebiteľ platil len za to, čo naozaj potrebuje a spotrebuje. Distribučné spoločnosti totiž vynakladajú nemalé finančné prostriedky na udržovanie svojej sústavy tak, aby mal každý k dispozícii potrebnú kapacitu.

Ako sa mení výpočet ceny?

Cena sa aj naďalej skladá z fixnej a variabilnej zložky. Kým doteraz bola fixná cena pre každú sadzbu pevne stanovená (napr. pre D4 to bolo 9,5192 EUR/mesiac, tak po novom to bude 0,27 EUR/každý Ampér (hlavného ističa)/mesiac (napr. pri 25 A je to 6,75 EUR/mesiac). Variabilná zložka zostáva konštruovaná rovnako: ako poplatok za 1 kWh/mesiac. Pripomíname tiež, že distribučné poplatky tvoria cca 1/3 koncovej ceny elektriny.

Prečo sa oplatí mať hlavný istič?

Aby Váš majetok, zdravie a bezpečnosť neboli ohrozené požiarom, elektrickým skratom alebo úrazom elektrinou. Ak je Vaša domácnosť ešte vybavená zastaralým prvkom – vypínačom, ktorý je najčastejšie označený slovami "Tahem zapnout/Stiskem vypnout", odporúčame Vám ho čo najskôr vymeniť za hlavný istič, ktorý korektne plní istiacu funkciu.

Ako vyzerá istič?

Hlavný istič je spravidla umiestnený v elektromerovom rozvádzači. Hlavný istič spomedzi iných ističov rozoznáte tak, že bude mať najvyššiu hodnotu ampérov, označenú písmenom A, napríklad 32 A.

Čo nie je istič?

Ak máte doma niečo takéto, mali by ste si ho vymeniť za istič:

Kde ho nájdem?

V prípade rodinných domov by mal byť umiestnený na verejne prístupnom mieste (napr. v plote). Mal by byť opatrený plombou VSD a je na ňom viditeľné, akú má ampérovú hodnotu (napr. 3 x 25 A). V starších domoch je možné, že je istič aj rozvádzač na fasáde domu alebo v obslužných priestoroch (vstupná chodba, pivnica a pod.). V bytových domoch býva hlavný istič umiestnený na stúpačke vedľa elektromera.

Aký istič sa hodí?

Výška hlavného ističa v domácnosti úzko súvisí s tým na aký účel používate elektrinu. Orientačne môžeme odstupňovať najčastejšie používané hodnoty takto:

Dokedy môžem využiť zľavu na istič?

Zákazníkom, ktorí na svojom odbernom mieste nemajú hlavný istič ponúka VSD možnosť jeho inštalácie za zvýhodnenú cenu 30 EUR s DPH do konca marca 2021.

Musím si vymeniť hlavný istič cez vás?

Nie, môžete to urobiť aj cez svojho elektrikára. Upozorňujeme vás však, že cena na trhu je cca 100 EUR. Dajte si tiež pozor, aby vám dal tzv. revíznu správu. V každom prípade potom musíte o zmene informovať VSD ako aj svojho dodávateľa elektriny. V prípade výmeny cez eShop VSD zabezpečí tieto administratívne úkony za vás VSD.

Neviem robiť s internetom, ako si mám objednať hlavný istič?

Požiadajte o pomoc niekoho z vášho okolia, aby vám s tým pomohol. Vždy uvádzajte v komunikácii EIC kód, máte ho na faktúre, začína sa na 24ZVS ...., má 16 znakov, písmená a číslice

Prečo sa tieto zmeny týkajú len týchto troch taríf?

Lebo tak je nastavený regulačný rámec – tak nastavil pravidlá ÚRSO. U týchto sadzieb totiž má zmysel hovoriť o vyššej spravodlivosti v stanovení ceny po novom.