Households - eDSO

Odberateľom elektriny v kategórii Domácnosť je fyzická osoba, ktorá využíva elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti (na chod domácnosti), nie však na podnikateľské účely.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
 1. Home
 2. Electricity Customers
 3. Households

Households

An electricity consumer within the Household category is a natural person who uses electricity for their own consumption in their household (in order to run their household), not for business purposes. This mostly covers apartments, family houses, weekend houses and garages.

Nestrácajte čas

Na zmluvu o pripojení už nemusíte čakať, môžete ju vybaviť pri jednej návšteve Klientskeho centra alebo z pohodlia vášho domova – cez internet. Čas od podania žiadosti o nové odberné miesto po uzatvorenie Zmluvy o pripojení tak dokážete znížiť v optimálnom prípade na niekoľko minút.

Osobne

Zastavte sa na jednom z našich Klientskych centier, doneste si so sebou doklad totožnosti a my vybavíme vašu žiadosť o pripojenie nového odberného miesta na počkanie.

Predpokladom hladkého vybavenia vašej žiadosti počas jednej návštevy je, že:

 • ste vlastníkom pripájanej nehnuteľnosti alebo objektu
 • nemáte dlh voči VSD po lehote splatnosti
 • pripojenie vášho odberného miesta si nevyžiada spracovanie a následné schvaľovanie projektovej dokumentácie

Ak nechcete na návštevu u nás čakať

Objednajte sa

Elektronicky

Celý proces od podania žiadosti po pripojenie vášho odberného miesta môžete absolvovať z pohodlia vášho domova. Cez náš portál môžete postupne:

 • podať žiadosť o Nové odberné miesto
 • získať Technické podmienky pripojenia
 • potvrdiť Zmluvu o pripojení
 • uhradiť Pripojovací poplatok
 • nahrať Revíznu správu
 • overiť, či vami vybraný dodávateľ elektriny požiadal o pripojenie vášho odberného miesta

Celým procesom vás prevedieme a o každom kroku vás budeme informovať aj e-mailom. Stačí, ak sa zaregistrujete a prihlásite.

Prihlásiť sa