Prepis Zmluvy o MRK - eDSO

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Companies and Organizations
  3. Processes
  4. Prepis Zmluvy o MRK

Prepis Zmluvy o poskytnutí MRK

Ako to prebieha?

K takejto zmene dochádza v prípade, ak je uzatvorená trojstranná zmluva. Napr. medzi VSD, majiteľom areálu (vrátane trafostanice) a vlastníkom jednotlivej prevádzky v ňom.